Categorieën

Service

Fractie Boers wil Rotterdamwet in Vlaardingen verder uitbreiden

Fractie Boers wil Rotterdamwet in Vlaardingen verder uitbreiden
Politiek

Fractie Boers wil Rotterdamwet in Vlaardingen verder uitbreiden

  • Redactie
  • 25-03-2021
  • Politiek
Fractie Boers wil Rotterdamwet in Vlaardingen verder uitbreiden

archieffoto: politie massaal in actie na grootschalige overlast

VLAARDINGEN - ,,Voer de Rotterdamwet in de meest uitgebreide vorm verder in Vlaardingen in'', zo vreegt de fractie Boers aan het college van burgemeester en wethouders. ,,En sluit je aan bij de oproep van een 20-jarig Deltaplan om probleemwijken in Nederland aan te pakken.'' De fractie Boers hoopt met deze maatregelen de toenemende overlast en onveiligheid in Vlaardingen het hoofd te bieden.

,,De Politie geeft aan dat het aantal meldingen van overlast flink toenam in 2020'', aldus de fractie Boers. ,,In de meest kwetsbare wijken van Vlaardingen stapelen de problemen zich op. De werkloosheid stijgt, de overlast neemt schrikbarend toe en het onderwijsniveau daalt. Het gaat daarbij onder meer om overlast van jeugd, geluid, alcohol en drugs.''

Twee Vlaardingse wijken staan hoog genoteerd op de landelijke lijst van probleemwijken. Centrum (inclusief VOP) is terug te vinden op plaats 18. Er waren vorig jaar 555 meldingen van overlast, een stijging van 48 procent ten opzichte van 2019. Ook in de Westwijk gaat het niet goed. Die is landelijk terug te vinden op plek 24. Er waren hier in 2020 423 meldingen van overlast. Dat is een stijging van 95 procent ten opzichte van 2019.

,,Landelijk luiden meerdere burgemeesters de noodklok over de steeds groter wordende problematiek van armoede en achterstanden in de probleemwijken'', aldus de fractie Boers. ,,Die wijken wonen ruim een miljoen mensen.'' Tim Thiel (fractie Boers) vraagt burgemeester en wethouders hoe zij de toenemende overlast in Vlaardingen gaan stoppen. ,,Staat Vlaardingen achter de landelijke oproep van meerdere burgemeesters om te komen tot een 'Deltaplan van 20 jaar' om de problemetiek aan te pakken?''

Ook vraagt Thiel het college om de mogelijkheden van de Rotterdamwet ten volle te benutten. ,,Kortom: alle drie de categorieën op grond waarvan woningzoekenden huisvesting in bepaalde straten of buurten geweigerd kan worden te gaan hanteren: Geen inkomen uit werk (Rotterdamwet artikel 8), onjuiste sociaaleconomische kenmerken (artikel 9) of een 'gegrond vermoeden dat het huisvesten van een persoon zal leiden tot een toename van overlast of criminaliteit' (artikel 10).''