Categorieën

Service

Gemeente wil niet financieel instaan voor windmolens

Gemeente wil niet financieel instaan voor windmolens
Nieuws

Gemeente wil niet financieel instaan voor windmolens

  • Redactie
  • 28-09-2022
  • Nieuws
Gemeente wil niet financieel instaan voor windmolens
VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen verleent geen subsidie voor de twee windmolens langs het Scheur die het Vlaardings Energie Collectief (VEC) samen met energiecollectief Windvogel wil realiseren. Om voor de helft eigenaar te kunnen worden van de twee windturbines, kon het VEC een lening afsluiten bij het Fonds Schiedam Vlaardingen en het De Groot Fonds, onder voorwaarde dat de gemeente hiervoor garant staat. Maar de gemeente doet dat dus niet.

,,Er bestaat  een substantieel financieel en juridisch risico voor de gemeente als zij de garantie zou verstrekken'', zo laat het college van burgemeester en wethouders weten. De gemeente liet een extern bureau onderzoek doen. ,,De financiële risico's moeten zoveel mogelijk beperkt worden en er mag geen sprake zijn van onrechtmatige staatssteun. Uit onderzoek van een extern deskundig bureau is gebleken dat de garantieverlening aan het VEC niet kan worden verleend binnen deze kaders en regels.''

Het besluit van de gemeente is een forse tegenvaller voor het VEC. ,,De bouw van de twee windturbines kan gewoon doorgaan'', laat Ton van der Steen, voorzitter van het VEC, weten. ,,Maar de 50/50 inbreng van Windvogel en VEC is van de baan. De Vlaardingse inbreng blijft dus vooralsnog beperkt of wordt nul als de leden dit wensen.''

Het bestuur van het VEC beraadt zich op de situatie zoals die nu ontstaan is en heeft inmiddels ook de ruim 200 leden van het VEC geïnformeerd.