Categorieën

Service

Gemeenteraad bezoekt Broekpolder en bespreekt herinrichting

Gemeenteraad bezoekt Broekpolder en bespreekt herinrichting
Politiek

Gemeenteraad bezoekt Broekpolder en bespreekt herinrichting

  • Redactie
  • 14-04-2023
  • Politiek
Gemeenteraad bezoekt Broekpolder en bespreekt herinrichting
VLAARDINGEN - De Vlaardingse gemeenteraad liet zich dinsdagavond bijpraten over de activiteiten van de Federatie Broekpolder en de belangrijkste opdracht waar de partijen in de Broekpolder de komende jaren voor staan; de sanering en herinrichting van een deel van het geliefde natuur- en recreatiegebied. De goed bezochte avond vond plaats in het trainingscentrum van Adventure Vlaardingen in de Broekpolder. 

Het bestuur van de Federatie heeft sinds een half jaar een nieuwe samenstelling en daarmee ook nieuwe ambities voor de toekomst. Naast de wens om het overleg met de raad te revitaliseren werkt het bestuur aan het opzetten van een beheerplan voor het gehele gebied, wil men de onderlinge samenwerking versterken met alle sportorganisaties en bedrijven in het gebied en uitvoering geven aan de door de Federatie in samenwerking met de gemeente opgestelde gebiedsvisie met een uitvoeringsplan voor de komende 5 jaar. Naast alle activiteiten wordt gewerkt aan het professionaliseren van de eigen organisatie waar meer dan honderd vrijwilligers zich inzetten als runderschouwer, onderhoudsploeg, wandelgids of in het kinderactiviteitenteam. ,,Een unieke situatie'', aldus Nick de Snoo, hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland. ,,Die inzet komen we in andere gebieden niet vaak tegen en is iets om te koesteren.'' 

De Federatie is opgericht in 2006 als bestuurlijk experiment van actieve burgers om de woningbouw in de Broekpolder onmogelijk te maken door een aantrekkelijk en groen recreatiegebied te ontwikkelen samen met de grondeigenaren gemeente Vlaardingen en Staatsbosbeheer. En met resultaat; de Broekpolder is voor vele Vlaardingers de natuur dicht bij huis om even te kunnen ontsnappen uit de drukte van alledag. Juist de herinrichting die volgt op de geplande sanering biedt kansen om de Broekpolder nog aantrekkelijker te maken, de kwaliteit van het groen te verbeteren en de biodiversiteit te versterken. In de visie van de Federatie de enige manier om woningbouw echt op afstand te houden. In de saneringsopgave heeft de Federatie de rol van de luis in de pels en zet zich in voor behoud van bomen daar waar dat realistisch en mogelijk is. Door intensief overleg en aanvullend bodemonderzoek is het bosgedeelte uit de oorspronkelijke saneringsopgave gehaald. Dat is een succes waar het vrijwillige bestuur haar kracht en energie uit haalt.

Federatie Broekpolder

bezoekadres: Watersportweg 11, Vlaardingen

Meer over Federatie Broekpolder →