Categorie├źn

Service

Het Kraaiennest gaat ook ons aan

Het Kraaiennest gaat ook ons aan
Nieuws

Het Kraaiennest gaat ook ons aan

  • Kor Kegel
  • 17-05-2018
  • Nieuws
Het Kraaiennest gaat ook ons aan

De Groene Kathedraal bij Het Kraaiennest wordt bedreigd. Foto: Henk Groenendaal

SCHIEDAM – Waarom zouden Schiedammers zich zorgen kunnen maken over de kap van 236 populieren in Het Kraaiennest, een natuur- en recreatiegebied tussen De Lier en Schipluiden, ten noorden van de Vlietlanden richting ’t Woudt?  

Omdat Het Kraaiennest een essentieel onderdeel is van Midden-Delfland en omdat Midden-Delfland onze gezamenlijke geliefde polderlandschap is. Midden-Delfland ligt als een Central Park tussen de verstedelijkte gebieden van de Rijnmond en Haaglanden en het gebied is van ons allemaal. Tenslotte proberen de provincie Zuid-Holland, de omliggende gemeenten en organisaties zoals de Midden-Delfland Vereniging zo veel mogelijk stedelingen voor het gebied te interesseren en bij het gebied te betrekken. Het gebied Midden-Delfland is net zo goed van de Schiedammers en Vlaardingers en Delftenaren als van de dorpsbewoners van Maasland en Schipluiden.
Daarom mag iedereen wat vinden van de bomenkap bij Het Kraaiennest. Hier aan het Klinckaertspad wil Staatsbosbeheer van alle populieren af. Volgens Staatsbosbeheer takelen de bomen af en vormen de vallende takken een gevaar. Maar Staatsbosbeheer heeft een onverklaarbare haast met de bomenkap, want et moet eind mei gebeuren, middenin het broedseizoen. En er is ook nog geen plan voor heraanplant.  

Om die reden zijn drie organisaties in het geweer gekomen: de Bomenstichting, de Midden-Delfland Vereniging en de KNNV-afdeling Delfland. Ze stappen naar de rechter. Ze hebben ook een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend, maar dat heeft geen opschortende werking en alleen met een ‘voorlopige voorziening’ kan de kap eind deze maand worden voorkomen. Het gaat om karakteristieke en monumentaal lange bomenrijen. Het populierenbos heeft de bijnaam Groene Kathedraal. 
“Wij vinden het onbegrijpelijk dat er geen enkel overleg is geweest met ons als relevante gebiedspartijen”, stelt Piet van der Eijk van de Bomenstichting. Weliswaar heeft Staatsbosbeheer het voornemen kenbaar gemaakt met een persbericht, maar dat is iets anders dan overleg. Hier wreekt zich ook dat veruit het grootste deel van het gebied Midden-Delfland binnen de grenzen van de gemeente Midden-Delfland valt. De gemeente Midden-Delfland heeft de vergunning verstrekt – maar eveneens zonder overleg met betrokken organisaties en de omliggende gemeentebesturen. En toch is het gebied Midden-Delfland niet alleen van de gemeente Midden-Delfland. Daarom was een raadpleging van alle betrokkenen wel zo raadzaam geweest.  

Formeel mag het dan kloppen dat alleen de gemeente Midden-Delfland over zo’n vergunning gaat, maar overleg was veel beter geweest.  

De gemeente Midden-Delfland zegt in de vergunning dat Staatsbosbeheer pas later met een herplantplan mag komen. Maar dat vinden de bezwaarmakers nogal kreupel. Ze weten niet welk alternatief er komt voor de bedreigde populieren en ze kunnen tegen een later te maken keuze op dit moment geen bezwaar maken. Daarom zegt Heleen Paalvast van de Midden-Delfland Vereniging: “Niet slopen zonder nieuwbouwplan.”
Geert van Poelgeest is het daarmee eens. Hij spreekt namens de afdeling Delfland van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, die zich tegenwoordig ook wel afficheert als Vereniging voor Veldbiologie.  

De drie organisaties vinden dat Staatsbosbeheer met adequaat onderhoud van de populieren voldoende veiligheid voor de bezoekers van Het Kraaiennest kan garanderen. Kap is veel te rigide, zeker in het broedseizoen. “Er zitten ongetwijfeld broedvogels en daarom zullen er bomen moeten blijven staan die later gerooid moeten worden. Stel de kap dan liever uit en overleg ondertussen met maatschappelijke partijen over een aanvaardbaar plan”, zegt Geert van Poelgeest.  

Tot vandaag kon bezwaar worden gemaakt tegen de kapvergunning.