Categorie├źn

Service

HVV zoekt foto's van grafmonumenten begraafplaatsen Emaus en Holy

HVV zoekt foto's van grafmonumenten begraafplaatsen Emaus en Holy
Nieuws

HVV zoekt foto's van grafmonumenten begraafplaatsen Emaus en Holy

  • Redactie
  • 08-05-2021
  • Nieuws
HVV zoekt foto's van grafmonumenten begraafplaatsen Emaus en Holy

begraafplaats Emaus. foto: Paul Meuldijk

VLAARDINGEN - De Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) is op zoek naar foto's van grafmonumenten op de begraafplaatsen Emaus en Holy van graven die inmiddels zijn geruimd. Ook kopieën van overlijdensadvertenties zijn welkom. HVV gaat de beelden gebruiken voor een digitaal monument voor de mannen en vrouwen die Vlaardingen hebben opgebouwd.

Op 26 maart 1975 nam burgemeester Heusdens met een toespraak officieel afscheid van de gemeenteraad. Vlaardings 'eerste burger' kon tevreden terugblikken op het naoorlogse verleden van zijn stad. Gedurende Heusdens' lange ambtsperiode had Vlaardingen een ongekende expansie doorgemaakt qua inwonersaantal, woningbouw en industrialisering. Zo begint de inleiding van het boekje 'Lastige Vlaardingers. Ontzuiling en gezagscrisis.'

Moet u nagaan, al meer dan 45 jaar geleden, maar nog steeds denken veel oud Vlaardingers met weemoed terug aan die tijd. Een gedachte die opkomt is: ,,Als burgemeester Heusdens het alleen had moeten doen, wat was er dan van terechtgekomen?'' Ere wie ere toekomt, hij had vele slimme plannetjes en financiële potjes en hij wist op welke knop hij moest drukken om iets voor elkaar te krijgen. Maar zou het ook gelukt zijn zonder de inspanning van al die Vlaardingers die met hoofd en hart en handen mede uitvoering gaven aan de plannen van de burgemeester? Nee, zeker niet! 

Er is een Burgemeester Heusdenslaan, maar geen Vlaardingerslaan of Vlaardingerssingel, terwijl we als inwoners van deze stad toch veel dank verschuldigd zijn aan de harde werkers van de jaren vijftig en zestig. De mannen en vrouwen die deze stad mede hebben opgebouwd. 

Historie bestaat niet alleen uit gebouwen, maar zeker ook uit mensen. De Historische Vereniging Vlaardingen vindt dat zij met naam een plekje verdienen in het historisch geheugen van onze stad. Daarom heeft de vereniging het initiatief genomen om de namen van alle personen die op Emaus en Holy begraven zijn in de archieven op te sporen en op internet te zetten. Opdat ook zij niet worden vergeten. De werkzaamheden voor Holy zijn nagenoeg afgerond. Van Emaus zullen in de komende maanden de namen van geruimde graven uit de periode 1960 – 1980 op het internet worden gezet. 

En dan nu de vraag: Heeft u van een geruimd grafmonument op Emaus of Holy een foto? En zo ja, wilt u (een scan van) deze foto beschikbaar stellen voor plaatsen op internet? Stuur dan even een berichtje aan de Historische Vereniging Vlaardingen [email protected]. Stuurt u het per post? Verdere contactgegevens staan op internet. Ook ander materiaal, zoals een kopie van een overlijdensadvertentie, is van harte welkom.