Categorieën

Service

Verbod verkoop lachgas: een 'lachertje'?

Verbod verkoop lachgas: een 'lachertje'?
Politiek

Verbod verkoop lachgas: een 'lachertje'?

  • Redactie
  • 31-10-2019
  • Politiek
Verbod verkoop lachgas: een 'lachertje'?
VLAARDINGEN – Wie heeft ze niet eens zien liggen op straat? Zilverkleurige patronen die je normaal gesproken gebruikt voor de slagromspuit. Sinds een paar jaar hebben vooral jongeren deze patronen ontdekt als ‘geestverruimend’ middel en niet zonder gevaar. Ze kunnen verslavend worden, lachgas kan leiden tot een zuurstoftekort in de hersenen, met alle risico’s van dien, en het kan leiden tot neurologische stoornissen.

ONS Vlaardingen maakt zich er zorgen over en stelde er afgelopen maand vragen over aan het college. De VVD sloot zich hierbij aan met een vergelijkbare ‘set vragen’.  Het college antwoordde dat verkoop van lachgas niet verboden kan worden omdat dit product nu eenmaal onder de Warenwet valt. En horecaondernemers gebruiken het. Als de gemeenteraad daar wel wat mee wil doen dan zal er vanuit de raad een voorstel moeten komen om de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, aldus het college. Dat wil Gilles Pappers van ONS Vlaardingen ook. Hij moet dan wel hiervoor het initiatief nemen. En volgende week is het zover, want Pappers heeft met zijn fractie een tweetal moties hierover voorbereid. Op 7 november vergadert de raad hier over. Maar wat stelt hij eigenlijk voor? Globaal twee zaken: verbied lachgas als dit overlast geeft en verbied de verkoop van lachgas, handhaaf dat en doe dit op basis van de Wet Milieubeheer.

Pappers spreekt in de motie over het verbieden van het gebruik van lachgas ‘als dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat, de volksgezondheid of het milieu aantasten, of anderszins overlast veroorzaken.’

Dat lijkt stoere taal, maar zowel de APV als het wetboek van Strafrecht en het wetboek van Strafvordering en nog meer dan een handvol andere wetten op het gebied van bijvoorbeeld Milieu geven alle handvatten die nodig zijn om te handhaven op overlast, van welke orde dan ook. De motie lijkt daardoor volstrekt overbodig.

Voor wat betreft de verkoop staat het allemaal wat ongelukkig geformuleerd:  Draagt het college op om met onmiddellijke ingang te handhaven op de verkoop van lachgas op basis van toepassing van de Wet Milieubeheer.

Pappers bedoelt hier mogelijk te handhaven op de, nog te verbieden, verkoop van lachgas aan jongeren? Of misschien de verkoop van lachgas in Vlaardingen helemaal te verbieden? En daar dan capaciteit voor vrijmaken vanuit Toezicht en Handhaving?

Als dat zo is dan krijgt Vlaardingen een landelijke primeur, die in ieder geval bij het eerst kort geding hierover bij de rechtbank sneuvelt. De advocaten van Van der Knaap Horeca maken zich hier ongetwijfeld al vrolijk over. Tenzij de horeca, of de jongeren in het bijzonder zich hier niet druk over maken en hun bestellingen gewoon in Schiedam of Maassluis halen. Of via internet. (https://lachgaswestland.nl/  )