Categorieën

Service

Vlaardingen stevent af op college met zes partijen

Vlaardingen stevent af op college met zes partijen
Politiek

Vlaardingen stevent af op college met zes partijen

  • Redactie
  • 28-03-2022
  • Politiek
Vlaardingen stevent af op college met zes partijen
VLAARDINGEN - Vlaardingen krijgt een college van burgemeester en wethouders met maar liefst zes partijen. Verkenner Ivo Opst elten constateert dat er 'een breed draagvlak' is voor het starten van gesprekken met de fracties van VVD, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP. Samen hebben deze partijen in de gemeenteraad 19 van de 35 zetels.

Ivo Opstelten voerde afgelopen vrijdag als verkenner gesprekken met een afvaardiging van alle  14 fracties in Vlaardingen om te komen tot een nieuw college voor Vlaardingen. Tijdens de gesprekken trof hij het nodige enthousiasme aan om er de komende raadsperiode de schouders onder te zetten en samen verantwoordelijkheid te nemen voor een goed stadsbestuur, wat ieders positie daarin ook zal worden.

Op basis van de gesprekken komt Opstelten tot de conclusie dat er breed behoefte is aan een stabiel stadsbestuur dat kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad waarbij op constructieve wijze wordt samengewerkt. Daarnaast is er ook breed behoefte aan degelijke en heldere financiële kaders, zodat de financiële positie van de gemeente gewaarborgd blijft.

De verkenner constateert ook dat er een brede voorkeur is voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarbij ambities worden geformuleerd voor de grote opgaven waar de gemeente voor staat. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van stadsprogramma’s. Oppositiefracties hoeven hierbij niet aan de kant te staan. Opstelten constateert in zijn advies namelijk dat het mogelijk moet zijn voor fracties die niet aan de onderhandelingen deelnemen om tijdens het formatieproces een bijdrage te leveren aan de invulling van deze ambities. Op deze manier kan er een zo groot mogelijk draagvlak ontstaan voor de ambities. Nadat het formatieproces is afgerond en een coalitieakkoord op hoofdlijnen is vastgesteld, kan er een proces starten waarbij de raad met elkaar afspraken maakt over de onderlinge omgangsvormen, de samenwerking tussen raad en college, de ruimte die door de coalitiefracties aan de raad als geheel wordt overgelaten en de relatie van het stadsbestuur met de samenleving.

De gemeenteraad spreekt aanstaande donderdag 31 maart vanaf 20.00 uur over het advies van de verkenner tijdens een extra raadsvergadering. De heer Opstelten is hierbij aanwezig om het advies toe te lichten. Deze vergadering vindt plaats in de Raadszaal van het stadhuis en is voor publiek toegankelijk.