Categorieën

Service

Vlaardingse Stadsspeld voor Cees Zevenbergen

Vlaardingse Stadsspeld voor Cees Zevenbergen
Nieuws

Vlaardingse Stadsspeld voor Cees Zevenbergen

  • Redactie
  • 15-07-2021
  • Nieuws
Vlaardingse Stadsspeld voor Cees Zevenbergen
VLAARDINGEN - Op donderdag 15 juli heeft burgemeester Bas Eenhoorn de Vlaardingse Stadsspeld uitgereikt aan Cees Zevenbergen (78) in de Koffiekamer van het stadhuis. Zevenbergen is een actieve en gedreven Scouting medewerker die de scouting al 65 jaar een warm hart toedraagt. Verder maakt hij zich verdienstelijk in de Bethelkerk en is hij actief lid van de HO Automobielclub miniaturen. 

Scouting


Hij was assistent welpenleider, hopman, leider bij diverse zomerkampen, groepsleider bij de fusie van Padvinderij naar Scouting Nederland en in 1973 werd hij penningmeester Groepsstichtingsbestuur. In 1999 werd hij financiële man van de Scoutshop. In die jaren draaide hij ook mee in de winkel. Behalve het nauwkeurig bijhouden van de cijfers van de Scoutshop is hij nog steeds inzetbaar voor hand- en spandiensten. 

Protestantse gemeente, Wijkgemeente Ambacht-Oost


De heer Zevenbergen is altijd een zeer actief betrokken en meelevend gemeentelid geweest van achtereenvolgens de wijkgemeente rond de Immanuelkerk, de Emmauskerk en nu in Ambacht-Oost, de Bethelkerk. Hij is altijd op alle fronten inzetbaar geweest. Op twee terreinen van de kerk was hij in het bijzonder actief: 

Het pastoraat, het omzien naar elkaar. Jarenlang bracht hij de post van de kerk rond in de wijk en maakte daarbij, altijd met oprechte belangstelling, praatjes. Hij was de ogen en oren van de kerk. 
Kerkdiensten; hij was en is altijd nauw betrokken bij de uitvoering van de kerkdiensten.
De heer Zevenbergen is iemand op wie je altijd een beroep kunt doen; hij is altijd bereid om te helpen. 

HO Automobielclub miniaturen 

De heer Zevenbergen was medeoprichter (in 1986) van de HO Automobielclub miniaturen en is secretaris geweest. Deze club telt nu 500 leden. Hij is nog steeds actief lid, hij staat onder andere op diverse beurzen, die door het gehele land worden gehouden. De HO Modelautoclub Nederland is een vereniging van en voor liefhebbers, verzamelaars, bouwers en verbouwers van modelvoertuigen in schaal HO, schaal 1 op 87.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Vlaardingse Stadsspeld aan de heer Zevenbergen toegekend als waardering voor zijn jarenlange inzet voor de Vlaardingse samenleving. 

Over de Vlaardingse Stadsspeld


Deze gemeentelijke onderscheiding is een eerbetoon aan mensen die een opmerkelijke prestatie hebben verricht en/of zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vlaardingse gemeenschap.