Afkicken van je smartphone: wie doet er mee?

06-03-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Filosoof en publicist Hans Schnitzler, als docent verbonden aan vormingsinstituut de Bildung Academie, deed een onderzoek onder zijn studenten naar wat het effect is als je een week lang je smartphone, laptop, tablet en PC niet gebruikt. Wat komt er dan voor in de plaats?

Heb je nog vrienden als je niet meer op Facebook zit, besta je überhaupt nog, als je niet meer in een schermenwereld leeft, wat gebeurt er met je beeld op de wereld als dat niet meer wordt gekleurd door wat je door de digitale media krijgt aangereikt?

Zeer dringende en actuele vragen voor ieder van ons. Een groep studenten onderwierp zich vrijwillig aan een ‘digitale detox’ en over de uitkomsten van dat experiment schreef Hans Schnitzler het boekje ‘Kleine filosofie van de digitale onthouding’. Hierin reflecteert hij op hun ervaringen aan de hand van een keur aan (techniek)filosofen en hedendaagse auteurs. Wat de digitale detox doet voor je lichamelijk welzijn, de sociale contacten en ruimte en tijd om na te denken, bleek verrassend.

De Windwijzer gaat het digitale detox-experiment herhalen in Vlaardingen. Een week lang zonder smartphone, laptop, tablet en PC. Wie doet er mee? Met de deelnemers aan dit experiment wordt vooraf en achteraf gesproken en van hun ervaringen wordt verslag gedaan.

Tijdens een debatmiddag op zaterdag 14 april in De Windwijzer , zal Hans Schnitzler een inleiding houden en dan zullen ook de deelnemers aan de digitale detox geinterviewd worden en zal door een paar Vlaardingers uit de wereld van onderwijs en communicatie een reactie gegeven worden op het boekje van Hans Schnitzler. Daarna zal er uitgebreid gelegenheid zijn voor debat met de auteur.

Als men mee wil doen aan het digitale detox-experiment kan men zich hiervoor aanmelden via info@dewindwijzer . Een minimum of maximumleeftijd voor deelname is er niet. De digitale detox zal gehouden worden in de week van 17-24 maart. Zowel aan het begin als aan het eind van die week, dus op de zaterdagen 17 en 24 maart zal er met de deelnemers een lunchgesprek zijn van 12.30 – 14.00 uur, waarop ze zich kunnen voorbereiden en terugkijken op hun digitale detox. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Rob van Herwaarden, tel. 010 – 434 78 87 of 06 – 424 06 350. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Gerelateerd