Ik zou wel een kindje lusten

09-07-2014 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Misschien schrikken sommige lezers wel van bovenstaande titel, maar ouders van jonge kinderen weten wel beter: ,,Ik zou wel een kindje lusten’’ is de titel van een voorlees/prentenboekje . In Kade 40 werd dit boekje niet alleen voorgelezen aan een publiek van enkele tientallen ouders met hun kinderen, maar ook nagespeeld. Op het toneel in de theaterzaal van Kade 40 aan de Westhavenkade gebeurde dit door medewerkers van Stichting Aanzet in het kader van een feestje.

Het feestje werd georganiseerd voor ouders, kinderen én voorlezers die in het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan het project Voorleesplezier, dat haar eerste seizoen met veel succes heeft gedraaid.  Volgend jaar maakt het project een doorstart, met steun van de Gemeente Vlaardingen en sponsors, waaronder het SKAN fonds. Voorleesplezier is een leesbevorderingsproject en is bestemd voor kinderen van 2 tot 12 jaar met een taalachterstand. De nadruk ligt op kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar. Daarnaast komen kinderen van 4 tot 12 jaar in aanmerking die in een ‘schakelklas’ zitten. De taalachterstand kan ontstaan zijn doordat kinderen Nederlands als tweede taal gebruiken of doordat zij opgroeien in een ‘taalarme’ omgeving.  Het allerbelangrijkste dat Aanzet met dit project wil overdragen is het plezier in voorlezen. Met het plezier komt de rest vanzelf! Als je in staat bent kinderen mee op avontuur te nemen, samen de wereld van de verbeelding in te gaan, gaat een verhaal leven en is er plezier. Daarnaast werkt Voorleesplezier mee aan  het vergroten van de actieve en passieve woordenschat, het vergroten van de concentratie, ontluikende geletterdheid en tekstbegrip.  Voorlezen is een manier om de woordenschat van kinderen te vergroten. Een kind dat elke dag 10 minuten wordt voorgelezen leert 1000 woorden per jaar meer dan een kind dat niet wordt voorgelezen. Met Voorleesplezier leggen de medewerkers van Aanzet, ouders en voorlezers dus een basis voor taalbegrip en leesplezier.

De ouders en kinderen werden in Kade 40 verwelkomd en toegesproken door de nieuwe directeur van Stichting Aanzet, Marry Broek. Na het theaterspel door drie medewerkers van Aanzet kregen de ouders een certificaat uitgereikt en de vrijwillige voorlezers werden in het zonnetje gezet. Nog leuker was misschien wel dat de kinderen een eigen klein exemplaar kregen van het boekje ‘Ik zou wel een kindje lusten’.Gerelateerd