Meer windmolens in Vlaardingen

20-12-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Langs de Nieuwe Maas en in het Oeverbos mogen er nieuwe windmolens gebouwd worden. Dat maakte het college vandaag bekend tijdens de wekelijkse persbijeenkomst.

Vlaardingen wil in 2050 een energie-neutrale stad zijn. Om dit te realiseren zal een deel van de duurzaam opgewekte energie uit wind moeten komen. Het Beleidskader Windenergie, dat het college aan de gemeenteraad voor zal leggen,  bepaalt hoe groot dit aandeel is, in welke gebieden windturbines mogelijk zijn en welke toetsingscriteria worden gehanteerd bij windturbines. Een ander uitgangspunt van het beleidskader is dat Vlaardingse burgers en bedrijven maximaal kunnen participeren in windprojecten.

Wethouder Ruud van Harten (duurzaamheid): “Met het Beleidskader Windenergie bepaalt de gemeente zelf hoe en waar we windenergie mogelijk maken. We willen niet afhankelijk zijn van de onderhandelingen over windlocaties die de provincie Zuid-Holland voert met de gemeenten in de regio. Met dit besluit leveren wij een royale bijdrage aan de doelstellingen uit het Stadsregionale Convenant Windenergie om in 2020 150 Megawatt windenergie te realiseren. Wij verwachten dan ook dat de provincie onze wens honoreert om geen windenergie in de Broekpolder en Vergulde Hand West mogelijk te maken.”

 

Energie voor 16.000 huishoudens


In het beleidskader wordt voorgesteld om de zoekgebieden 38,40 en 42 in de Rivierzone en zoekgebied 39 Oeverbos (zie kaart boven) aan te wijzen als gebieden waar windenergie mogelijk is. Initiatiefnemers kunnen in deze gebieden windturbines realiseren, mits ze aan de in het beleidskader gestelde voorwaarden voldoen. Met deze gebiedskeuzes wordt het mogelijk om op Vlaardings grondgebied 27 Megawatt windenergie op te wekken, genoeg voor 16.000 huishoudens.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date