Scheiding Vlaardingen en Schiedam 'binnen planning en begroting'

16-12-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Schiedam en Vlaardingen gaan uit elkaar. Niet dat de A4 wordt gebarricadeerd of bij de minister van Binnenlandse Zaken de scheidingspapieren zijn aangevraagd; nee, beide steden gaat weer op eigen benen staan waar het gaat om hun computer- en informatiesystemen.

Het gaat lukken op per 1 januari, zoals de gemeentebesturen zich hadden voorgenomen, te ‘ontvlechten’, zoals dat heet. In 2013 sloten de twee gemeentes een samenwerkingsovereenkomst op ICT(informatie- en communicatietechnologie)-gebied. In het voorjaar van 2019 viel over die samenwerking het doek: de twee steden konden het niet eens worden over uniforme werkprocessen en de daarmee samenhangende harmonisatie van de systemen in werking. De gemeentebesturen besloten hun ICT-samenwerking te beëindigen.

De datum die zij zich toen stelden, 1 januari 2021, wordt gehaald, zo laat het college in Vlaardingen de raad weten. Dit dankzij een ingericht projectorganisatie die de ontvlechting moest realiseren. Die organisatie hanteerde ook een ‘mijlpalenplanning’, met daarin de technische, maar ook financiële, juridische en personele aspecten van het uit elkaar halen. “Door deze duidelijke projectorganisatie en stevige voortgangsbewaking kon steeds goed worden gestuurd op alle vooral geïnventariseerde projectrisico’s”, schrijft B&W. “Onderweg hebben zich geen grote hick-ups voorgedaan en waar er wel – bijvoorbeeld op basis van tests – zaken naar boven kwamen, zijn deze direct gemanaged zonder problematisch te worden. Een en ander steeds in goede, harmonieuze samenwerking tussen de medewerkers en managers van beide gemeenten.”

De technische ontvlechting is nu op een oor na gevild. Zo moesten bijvoorbeeld gezamenlijke netwerken worden opgedeeld, ‘virtuele servers’ worden gescheiden, net als ‘werkplekken’ en moest de back-up omgeving worden ontvlecht (dit voor de fijnproevers). “Ook de laatste acties zijn van praktische aard en worden – afgezien van laatste nazorg begin 2021 – volgens plan in december afgerond.”

Vlaardingen betaalt Schiedam tachtigduizend euro voor de gezamenlijke opslag en SAN-switches (die gegevens over de opslagcapaciteit stuurt).

“Inmiddels heeft ook de formalisering van de beëindiging van de ICT-samenwerking (en de voorwaarden waaronder) plaatsgevonden door het ondertekenen van de overeenkomst tot beëindiging van de samenwerking ICT en het ondertekenen van de huurovereenkomst locatie hardware op grond waarvan de gemeente Schiedam tijdelijk twee kasten voor de opslag van hardware huurt in de computerruimte aan de Markt 11 te Vlaardingen.”Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date