Training Tussenschoolse Opvang door Stichting Aanzet

20-09-2016 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN - Op de meeste basisscholen blijven tussen de middag veel kinderen over. Vaak wordt de tussenschoolse opvang geregeld en verzorgd in samenwerking met ouders. Geregeld zitten deze ouders met allerlei vragen: Wat doe je wanneer altijd twee dezelfde kinderen ruzie met elkaar maken? Hoe reageer je op een kind, dat nooit naar je wil luisteren of zijn rommel niet wil opruimen?

Stichting Aanzet kan een Training Tussenschoolse Opvang (TSO) verzorgen voor de overblijfouders van uw school, waar al veel scholen profijt van gehad hebben. Na afloop voelen ouders zich zekerder van hun zaak. Zij hebben gekeken naar hun eigen kwaliteiten, gaan positiever om met het gedrag van kinderen en laten bijvoorbeeld ruzies door de kinderen zelf oplossen.

Enkele reacties van enthousiaste ouders na de training:

-          ‘Ik ben zelfverzekerder geworden in mijn werk’
-          ‘Ik heb geleerd hoe ik conflicten kan oplossen’
-          ‘Samen met andere ouders nadenken over problemen heeft mij sterker gemaakt’

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van anderhalf uur, gegeven op locatie. Thuis zijn ouders ongeveer anderhalf uur per bijeenkomst kwijt aan de voorbereiding.

1: Kwaliteit van de overblijfmedewerker
Een bijeenkomst waarin deelnemers leren kijken naar hun eigen kwaliteiten en valkuilen. Dit doen zij met behulp van het kwaliteitenspel, gericht op hun werk als overblijfmedewerker. Aan het einde van de cursus presenteren alle deelnemers hun eigen overzicht met kwaliteiten/valkuilen zodat zij concreet kunnen ervaren hoe het is om te spreken voor een groep.

Bijeenkomst 2: Organisatie & Structuur
Een actieve bijeenkomst, waarin voor de deelnemers het belang van organisatie en structuur helder wordt. Op speelse en creatieve wijze bedenken deelnemers in groepjes wat er allemaal nodig is voor een effectieve organisatie en structuur van hun eigen overblijfsituatie. Ideeën die worden aangedragen worden naast het bestaande ‘overblijfplan’ gelegd. Er kan een nieuw plan worden uitgewerkt dat in de toekomst ‘gedragen’ wordt door alle deelnemers. 

Bijeenkomst 3: Communiceren met kinderen
Een op de praktijkgerichte bijeenkomst, geïnspireerd door de Gordon Methode waarin instructie, rollenspel en samenwerken elkaar in een dynamisch geheel afwisselen. Deelnemers ervaren hoe het is om te communiceren met een ik-boodschap en een kind aan te spreken op basis van het gedrag van het kind. Gewenst gedrag wordt benoemd. 

Bijeenkomst 4 en 5 : Grenzen stellen, handhaven & conflicthantering
Twee actieve bijeenkomsten waarin deelnemers op basis van filmfragmenten en rollenspel inzicht krijgen in het stellen van grenzen, handhaven van grenzen en conflicthantering. Grenzen bieden veiligheid aan kinderen, maar het is soms moeilijk om grenzen te stellen tijdens het overblijven. Vinden ze mij dan nog wel aardig? Welke regels zijn van belang en hoe worden deze gehandhaafd?                                                                       Conflicthantering: Wat doen we als twee kinderen ruzie maken? We leren kinderen hierover met elkaar te praten. Wat doet het met een overblijfmedewerker wanneer een kind niet naar hem/haar luistert? Hierbij worden videobeelden uit de eigen praktijk gebruikt. 

Bijeenkomst 6: Lichaamstaal
Een leuk en actief onderdeel, gericht op communiceren via lichaamstaal en de invloed daarvan op anderen. Deelnemers oefenen dit onderdeel via rollenspel, begeleid door de trainer. Zij brengen bepaalde emoties via lichaamstaal over, want communiceren gebeurt niet alleen verbaal, maar ook via houding en gezichtsuitdrukking. Klopt de emotie die de deelnemer overbrengt met zijn/haar houding en gedrag? Hoe wordt lichaamstaal effectief gebruikt, waardoor de communicatie met de overblijfkinderen verbetert?

Op aanvraag kan de training worden aangevuld met twee bijeenkomsten over resp. EHBO en de Meldcode.

Na de laatste bijeenkomst krijgen de deelnemers een certificaat van deelname. Met de training investeert u als school in uw overblijfouders. Ouders investeren in de kinderen en dus in de school. Deze wisselwerking is van groot belang.

Vanaf november zijn er weer mogelijkheden nieuwe trainingen TSO te starten. Een training vindt meestal op de eigen school plaats. Er is plaats voor maximaal vijftien deelnemers per school. Wilt u meer weten over de Training Tussenschoolse Opvang en de kosten die daaraan verbonden zijn? Neem dan contact op met Marian van der Pauw, tel. 010 - 2322111 of mail naar m.vanderpauw@stichtingaanzet.nl.

Gerelateerd