'Bestuurlijke chaos in Vlaardingen'

17-11-2018 Politiek Redactie

 VLAARDINGEN - Het vertrek van wethouder Arnout Hoekstra wordt voorlopig opgevangen door zijn vier collega-wethouders die zijn portefeuille hebben overgenomen. De gemeenteraad gaat verder met het uitvoeren van het raadsprogramma. Lastig misschien, maar even doorbijten en alles komt goed? Niet volgens de fractie van de ChristenUnie/SGP, die spreekt in een open brief over een bestuurlijke chaos. Die brief plaatsen we hier integraal:

Onze mooie stad Vlaardingen in bestuurlijke chaos


De raadsvergadering van donderdag 15 november is een nieuw dieptepunt in de Vlaardingse politieke historie. Raadsbreed wordt geconstateerd dat het werken met het raadsprogramma uiterst moeizaam en traag verloopt. Het verlanglijstje van alle partijen heeft ertoe geleid dat de begroting voor 2019 nu al tekort heeft van meer dan 2 miljoen. En dan hebben we het nog niet over nieuwe tegenvallers vanuit het rijk en belangrijke zaken zoals de Marathonweg, arbeidsmigratie, onderwijshuisvesting, het Vlaardings Museum etc.

Dit alles vraagt om een zeer krachtig college, dat zich (pro)actief en verantwoordelijk durft op te stellen. Maar daarin worden ze wel belemmerd, want het werken met een raadsprogramma legt het initiatief bij de raad en degradeert de wethouders slechts tot uitvoerders. Dat zou misschien kunnen wanneer de raad initiatiefrijk en voortvarend te werk gaat en niet eindeloos over procedures praat of elkaar onderling dwarszit. En vooral wanneer er voldoende vertrouwen is als basis voor het werken met een raadsprogramma. En aan dit alles ontbreekt het nu juist in onze Vlaardingse raad …….!

De CU/SGP heeft dit alles zowel bij het bespreken van het raadsprogramma, de begroting als tijdens de ~vergadering van 15 november naar voren gebracht. Tijdens deze raadsvergadering heeft de SP via een motie aandacht gevraagd voor de bestuurlijke problemen van onze stad. Daarbij riep deze partij op terug te gaan naar de tekentafel om een duidelijke koers en krachtig bestuur voor onze stad te bepleiten. Immers 8 maanden na de verkiezingen wordt onze stad nog steeds niet echt bestuurd. Dat moest echt beter, anders zouden zij hun wethouder (Arnout Hoekstra van o.a. financiën) terug trekken uit het college. Feitelijk een heel zachte motie, waar geen enkele partij tegen zou kunnen zijn. Was immers de week daarvoor niet een amendement van D66 aangenomen dat eveneens opriep tot een meer (pro)actief beleid van het college? Dan zou toch deze motie raadsbreed gesteund kunnen worden? De fractie van CU/SGP en enkele andere partijen hebben hiervoor gepleit.

Maar nee, een meerderheid van de raad dacht daar anders over. Zelfs ‘de collegevormende partijen’ (ONS, CDA, VVD, Groen Links) stemden tegen deze motie, waarbij ze vooraf wisten wat de consequentie zou zijn. Voor de SP restte toen niets anders meer dan de eigen wethouder terug te trekken. Een blamerende stellingname van deze tegenstemmers, te meer daar deze motie in het vooroverleg met een aantal ‘collegepartijen’ reeds aan hun wensen was aangepast.

Voor de partijen die al deel uit maken van het college was het wethouders-pluche blijkbaar veel belangrijker dan de bestuurbaarheid van onze stad……. Andere partijen zien mogelijk kans een wethouder te gaan leveren, dus waarom zou je deze dan niet inruilen?............

Onze mooie stad Vlaardingen wordt door deze raad zo in bestuurlijke chaos achter gelaten. De meest ervaren wethouder is afgetreden en een aantal mensen met weinig bestuurlijke ervaring moet Vlaardingen nu verder leiden.

Volgens de CU/SGP is een fors ingrijpen van buitenaf hard nodig. Daarbij dient het raadsprogramma vervangen te worden door een duidelijk collegeprogramma, waarbij de echte problemen van de stad flink worden aangepakt. En het oeverloze geleuter en gebakkelei over procedures en bijzaken in de raad dient uitgebannen te worden.

Vlaardingen heeft recht op een goed bestuur. Dat vindt u toch ook?

Fractie ChristenUnie-SGP Vlaardingen


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date