Bijeenkomst over nieuwe inrichting van de oude Loper

30-05-2018 Winkelen Redactie

VLAARDINGEN - In week 21 dachten bewoners en ondernemers mee over de herinrichting voor het oude gedeelte van winkelcentrum de Loper (het deel vanaf de Jumbo tot aan de overkapping naar het tweede plein). Op woensdag 6 juni is er nog een bijeenkomst voor omwonenden bij TouchFit (Hendrik Casimirstraat 151) van 19.30 tot 21.30 uur. U bent van harte welkom.

De gemeente wil samen met belanghebbenden de openbare ruimte van het oude deel van de Loper beter laten aansluiten bij het nieuwere deel waardoor het geheel een betere uitstraling krijgt.


Groen, fietsen en voetgangers

Veel van de bezoekers van de al eerder georganiseerde bijeenkomst gaven aan het heel belangrijk te vinden dat er ook in de nieuwe inrichting ruimte moet blijven voor voldoende groen in de vorm van bijvoorbeeld plantenbakken. De gelegenheid voor het stallen van fietsen moet net zo groot blijven of zelfs toenemen en in de bestrating moet duidelijk zichtbaar zijn dat de Loper voetgangersgebied is. Verder was er vraag naar extra verlichting onder de luifels, toezichtcamera’s en een blindengeleidenstrook.

Winkeliers vroegen om in het ontwerp rekening te houden met de vaste uitstalplaatsen van de winkels. De hindernissen die auto’s er van moeten weerhouden de Loper op te rijden, willen winkeliers graag terugzien in het nieuwe ontwerp. Ook kwam vanuit de winkeliers het verzoek om goed na te denken over de benodigde ruimte voor het bouwterrein. Dit mag straks niet onnodig veel parkeerplekken in beslag nemen


Uitwerken en aan de slag

Na de bijeenkomst van 6 juni werkt de gemeente  het plan verder uit en zal daar zoveel mogelijk de genoemde ideeën in verwerken. De gemeente wil het werk nog voor de zomervakantie aanbesteden zodat een aannemer na de zomervakantie snel aan de slag kan. Met de ondernemers zal voordat het werk begint nog een bijeenkomst volgen met de aannemer. Dit om met elkaar de werkwijze en fasering te bespreken om er voor te zorgen dat ondernemers en aannemer zoveel mogelijk rekening kunnen houden met elkaars bedrijfsvoering en dat het winkelend publiek zo min mogelijk overlast krijgt van de werkzaamheden.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date