Categorieën

Service

1 jaar mannen supportgroep Vlaardingen

1 jaar mannen supportgroep Vlaardingen
Gezond

1 jaar mannen supportgroep Vlaardingen

  • Ingezonden mededeling
  • 05-04-2023
  • Gezond
1 jaar mannen supportgroep Vlaardingen

'Agressie laat zich niet in de vriezer zetten'

VLAARDINGEN - De mannen support groep van de Stichting Elckerlyc bestaat 1 jaar! Een heuglijk feit. Mensen die te maken hebben met agressieproblematiek komen vaak na een uitbarsting tot inzicht dat ze hulp willen accepteren. Het is dan ook van groot belang om ze dan ook hulp te bieden. Helaas is dit vaak niet mogelijk omdat er eerst een aanmelding moet plaatsvinden, vervolgens komt er een intake, en als er dan plek is dan mag je starten met een behandeling of zal mogelijke hulp kunnen starten. Hier gaan vaak maanden overheen. Gevolg is dat het inzicht om hulp te willen accepteren dan al is verdwenen. Een reden is vaak 'ik heb het weer helemaal onder controle' terwijl wij weten dat het wachten is op de volgende uitbarsting. Daarom is een jaar geleden in samenwerking met Stichting Elckerlyc en de MSV gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen de Agressie, en daarna? Mannen Supportgroep Vlaardingen gestart. Agressie, en daarna? biedt laagdrempelige hulpverlening in het vrijwillig kader. Vanaf 2016 heeft Agressie, en daarna? 

Mannen Supportgroep Vlaardingen is ook zeer geschikt als er bij organisaties wachtlijsten, of als nazorgtraject waarbij hulpverlening stopt en het nog moeilijk is om uit de agressie problemen te blijven. Maar denk ook eens aan extra hulp bij een huisverbod van 10 of 28 dagen of tijdens een reclasseringstoezicht.

Doel en doelgroep

De deelnemers aan de Mannen Supportgroep Vlaardingen zijn mannen vanaf achttien jaar die tegen hun partner, kinderen, omstanders agressie gebruiken (verbaal, fysiek, psychisch) en niet meer weten hoe hier mee te kunnen stoppen. Ze wonen binnen de MSV gemeenten en willen hun agressie op geheel vrijwillige basis gaan aanpakken. De Mannen Supportgroep Vlaardingen wordt geleid door ervaringsdeskundigen die in hun verleden zelf te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Ze hebben tijdens hun herstelproces geleerd wat ze kunnen doen om de cirkel van geweld te doorbreken. Ze gebruiken tegenwoordig geen agressie meer maar bereiken op een vriendelijke manier meer. 

Tijdens de bijeenkomsten zullen de deelnemers van de  groep met elkaar in gesprek gaan, werken ze aan bewustwording, verbreding en verdieping waardoor er nieuwe inzichten zullen gaan ontstaan. Ook zullen de deelnemers van elkaar gaan leren. Veel voorkomende items die steeds weer door de deelnemers worden besproken zijn, hun (ex)partner, de (bonus)kinderen, hulpverlening, verslaving en overige items uit het leven. 

Extra ondersteuning

Doordat de deelnemers maar eens in de 14 dagen bij elkaar komen weten we uit ervaring dat voor een nieuwe deelnemer de tussenliggende periode in het begin soms te lang zijn om geen agressie tegen wie dan ook te gebruiken. Daarom is er voor de deelnemers als ze hun agressie voelen aankomen ook de mogelijkheid hebben om iedere dag tot 22:00 uur te bellen met Agressie, en daarna? Ook is er de mogelijkheid om via een WhatsApp groepsapp hulp te vragen bij de andere deelnemers binnen de groep. In de praktijk werkt dit erg goed en meestal is er snel een reactie van een andere deelnemer. Ook binnen de groepsapp zijn de ervaringsdeskundigen actief.

De bijeenkomsten van de mannen support groep zijn eens in de veertien dagen op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Deelname aan de groep is vrijwillig en gratis. Aanmelden kan HIER!

Stichting Elckerlyc

Oosthavenkade 31, Vlaardingen

Meer over Stichting Elckerlyc →