Categorieën

Service

Auto's zonder kenteken worden nu weggesleept

Auto's zonder kenteken worden nu weggesleept
Politiek

Auto's zonder kenteken worden nu weggesleept

  • Redactie
  • 24-04-2020
  • Politiek
Auto's zonder kenteken worden nu weggesleept
VLAARDINGEN – In januari had de fractie Boers er al een motie over ingediend en gisteravond werd over het definitieve voorstel gestemd. Het ging hier om het wegslepen van auto’s die op straat in de weg stonden, defect waren of zonder kenteken langs de weg stonden. Dikwijls worden ze er gedumpt en valt een eigenaar niet of nauwelijks op te sporen.

Over dat laatste was eerder nog wel wat te doen geweest. Onze collega’s van Schiedam24 beschreven hoe in hun stad de gemeente kentekenloze auto’s zonder meer afvoerde. Daar was die mogelijkheid opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en in Vlaardingen was dat nog niet zo. Maar dat moest dus veranderen en gisteravond deed het college officieel het voorstel dit aan te passen in de APV. Voortaan kan in Vlaardingen een auto zonder kenteken ook door de gemeente weggesleept worden.