Categorieën

Service

Begrotingstekort: OZB omhoog en bezuinigen op zorg

Begrotingstekort: OZB omhoog en bezuinigen op zorg
Politiek

Begrotingstekort: OZB omhoog en bezuinigen op zorg

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 05-03-2020
  • Politiek
Begrotingstekort: OZB omhoog en bezuinigen op zorg
VLAARDINGEN – De OZB moet omhoog, zorg en welzijn moeten veel goedkoper en de binnenstad kan naar verwachting voorlopig ‘fluiten’ naar de miljoenen die geïnvesteerd zouden worden.

Vlaardingen moet de komende jaren fors bezuinigen om een oplopend tekort van €15 miljoen op de Begroting weg te werken. Hoe de gemeente dat wil doen staat in een Herstelplan dat het college van B&W deze week aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De Onroerend Zaakbelasting zal in ieder geval de komende jaren omhoog gaan en op het gebied van zorg en welzijn moet het minder en goedkoper.

,,Met minder geld de goede dingen voor de stad doen en werken aan een leefbare stad met een structureel gezonde begroting’’, zo kondigt het college het Herstelplan aan. Grote organisaties als Minters en Argos Zorggroep, maar ook Stroomopwaarts zullen moeten aangeven hoe zij voor minder geld nog beter en efficiënter kunnen werken. Dat moet alles bij elkaar tot ruim €11 miljoen opleveren in 2023. Hoe dat gerealiseerd moet worden? Meer samenwerken, meer integraal werken en meer preventie, voordat problemen groter en daarmee ook ‘duurder’ worden.  Het college suggereert daarmee dat de samenwerking tot nu toe niet goed genoeg was, en dat er daarmee miljoenen euro’s teveel zijn uitgegeven.

Tegelijkertijd weigert het college in het Herstelplan de bezuinigingen ook echt bezuinigingen te noemen; nee, het gaat om ambities en wat er moet gebeuren om die ambities te bereiken. ,,Het begrotingstekort heeft Vlaardingen gedwongen eens goed in de spiegel te kijken’’, aldus het college. ,,Die spiegel laat verschillende dingen zien: veel inzet van betrokken bewoners en organisaties, sfeervolle plekken, mooie pareltjes. Maar ook veel sociale problematiek, ondermijning, hoge werkloosheid, veel armoede en vergelijkbare leefbaarheidsproblemen als grote steden als Rotterdam en Den Haag. Kortom: Vlaardingen is een stad waaraan veel werk te verrichten is. En daarnaast is er een begrotingstekort.’’

In het Herstelplan schrijft het college ook dat mensen die ondersteuning nodig hebben, daar op kunnen blijven rekenen. Doorgaans vormt een dergelijke formulering een introductie van wat er bezuinigd wordt en dat volgt er dan ook snel op: zo wordt in het sociaal domein voorgesteld om de Rotterdampas alleen nog te subsidiëren voor minima-gezinnen met kinderen onder de 12 jaar. De regeling Schoon Huis blijft mensen ondersteunen met huishoudelijke hulp, maar de aanvullende mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief extra uren in te kopen komt te vervallen. En de regeling Meerkosten vervalt.

En dan de OZB: die stijgt jaarlijks extra bovenop de ‘gewone’ stijging en dat scheelt naar verwachting (vanaf) een paar tientjes per jaar. Eigenaren van leegstaande panden, dus ook winkelpanden, krijgen de stijging van de OZB in het vervolg gewoon doorbelast.

Over twee jaar zwaait het college af en in 2022 wil het ,,een leefbare stad achterlaten met een structureel gezonde begroting”, aldus het college. Het is afwachten of en hoe dat lukt.