Categorieën

Service

Blankenburgtunnel toch met oortjes?

Blankenburgtunnel toch met oortjes?
Nieuws

Blankenburgtunnel toch met oortjes?

  • Redactie
  • 26-11-2014
  • Nieuws
Blankenburgtunnel toch met oortjes?

VLAARDINGEN – Er is al een hoop over gezegd, maar hoe het er straks allemaal uit komt te zien is nog even afwachten: de Blankenburgtunnel. Er wordt nog steeds gepuzzeld op het zogeheten Ontwerp Tracébesluit (OTB), ofwel waar en hoe de tunnel in het landschap aan de rand van Vlaardingen  in te passen. In september ging minister Schultz er nog vanuit dat het ontwerp-Tracébesluit (OTB) voor de Blankenburgtunnel in het eerste kwartaal van 2015 zou verschijnen. “Vanwege afstemming met de regio en vanwege het ingewikkelde ontwerpproces is het OTB nu voorzien voor het derde kwartaal 2015”, aldus de bewindsvrouw.

Vlaardinger Guido de Jong en Midden Delflandbewoner Ton Poot hebben enige tijd geleden de krachten en kennis gebundeld en droegen een alternatief aan voor de Blankenburgtunnel: één waarbij het landschap zoveel mogelijk gespaard blijft maar die wel op- en afritten heeft, oortjes dus. Guido de Jong is ingenieur en medestander Ton Poot is architect. In een brief aan de vast Kamercommissie voor Infrastructuur & Milieu leggen zij, met gebruik van de nodige technische vaktermen, hoe een en ander goedkoop, milieuvriendelijk en inclusief een ontsluiting aan Vlaardingse zijde met op- en afritten kan worden gerealiseerd. Guido de Jong: ,, Dit Vlaardingse initiatief is technisch verder uitgewerkt rekening houdend met wet- en regelgeving met betrekking tot hellingshoeken, zichtlijnen, dijkhoogten en andere randvoorwaarden waaraan een dergelijk tracé moet voldoen. Het initiatief ontwerp heeft een relatief compacte T-aansluiting ter plekke van de A20 en bestaat uit een volledige ondertunneling van de Krabbeplas en de polder in een rechte lijn tot aan de zuidkant van de spoorlijn’’. De Jong en Poot gaan uit van vier tunnelbuizen met elk twee banen, waarbij de buitenste buizen bestemd zijn voor het in- en uitvoegend regionale en lokale verkeer. ,,Juist hierdoor kan een aansluiting worden gemaakt met de Vlaardingse bedrijventerreinen, waardoor ook nog eens de Marathonweg ontlast zal worden’’, aldus De Jong.

Er zijn meer partijen die initiatieven hebben genomen om te komen tot een inpassing van de tunnel. Hoe serieus wordt het voorstel van De Jong en Poot genomen ? ,,Er is zijn overeenkomsten maar ook duidelijke verschillen met het initiatief van Natuurmonumenten, de ANWB en andere organisaties’’, vervolgt De Jong. De belangrijkste boodschap moet echter zijn dat er nu meer goede oplossingen opduiken dan Rijkswaterstaat (RWS) heeft meegenomen in haar proces. Daarnaast worden in het voorlopige ontwerp van RWS de belangen van omliggende steden en gebieden niet of nauwelijks meegenomen. Er moet veel meer druk vanuit Vlaardingen uitgeoefend worden om ook echt wat aan deze tunnel en de weg te hebben. Dat is ook het grootste verschil met de variant van Natuurmonumenten. Ons initiatief is vanaf de A20 tot het spoor onzichtbaar, ontziet de Rietputten én realiseert een compacte ontsluiting op een locatie met weinig maatschappelijke waarde. Hierdoor ontstaat er een echte oeververbinding die steden, industrie en de recreatiegebieden van Rozenburg, Maassluis en Vlaardingen met elkaar verbindt. Daarom verdient het echt de aandacht als ander initiatief vanuit de regio’’. De Jong besluit met: ,,Inmiddels zijn we uitgenodigd door RW om ons voorstel te bespreken en heeft de IKV Ondernemend Vlaardingen ook al haar steun voor ons plan uitgesproken. Al met al worden we dus heel serieus genomen’’.