Categorieën

Service

College presenteert Begroting van wensen en verwachtingen

College presenteert Begroting van wensen en verwachtingen
Nieuws

College presenteert Begroting van wensen en verwachtingen

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 23-09-2021
  • Nieuws
College presenteert Begroting van wensen en verwachtingen
VLAARDINGEN – Op 21 september presenteerde het college van burgemeester en wethouders een sluitende Begroting, en het deed dat ‘met trots’. Die trots was vooral omdat Vlaardingen in rustiger financieel vaarwater is gebracht, na jaren van miljoenentekorten.

Die tekorten zijn er echter nog steeds, hoe mooi de boodschap ook verpakt wordt; de financiële plannen zijn namelijk voor een groot deel gebaseerd op het uitvoeren van het Herstelplan en dat verwijst onder meer naar het doorvoeren van miljoenenbezuinigingen in de sociale sector. Als dat niet doorgezet wordt of niet (helemaal) lukt zoals gepland dan is de begroting aan het eind heel wat minder sluitend. En elke cent die wel over is zal voorlopig gestopt worden in de ‘pot’ Algemene Reserve, om de financiële positie van Vlaardingen weer wat beter te maken, en risico’s te kunnen afdekken. ‘De Solvabiliteit en het Weerstandsvermogen zijn ronduit risicovol (slecht)’, voor wie wat meer thuis is in financiële termen. En een sluitende begroting presenteren is overigens een vereiste om niet weer direct onder toezicht van de Provincie te worden geplaatst.

Voorlopig zullen de kosten van een aantal zaken stijgen, waaronder de uitkeringen die via Stroomopwaarts worden betaald. Dat komt deels door de coronacrisis, en het gaat daarbij in totaal om ruim €3 miljoen. Daarnaast zal onder meer Jeugdzorg weer veel extra geld kosten, deels omdat er in eerste instantie ‘verkeerde inschattingen’ zijn gemaakt. Ook daar gaat het om miljoenen euro’s extra en de verwachting is dat een nieuwe aanbesteding eerst extra geld zal kosten. Na 2025 moet dat dan weer terugverdiend worden door efficiëntie. De wens is daarbij de vader van de gedachte, ofwel: het is niet zeker of dat ook gebeuren zal.

Er zijn nog meer financiële tegenvallers, waarbij de afwijzing door bewoners van betaald parkeren in de Oostwijk en (delen van) de VOP de gemeente €700.000 scheelt. Geld waar wel op gerekend, en mee gerekend, was. De voormalig burgemeester Annemiek Jetten en wethouders Jules Bijl en Sebastiaan Nieuwland hebben gelukkig allemaal een nieuwe baan, dus die hoeven geen uitkering meer te ontvangen uit Vlaardingen.

Het college rekent tenslotte ook op extra woningen, en dus inwoners, die weer voor extra inkomsten zullen zorgen; de OZB, en die stijgt komend jaar voor de huidige inwoners al met ruim 4,5%. Voor andere heffingen en lokale belastingen geldt overigens ook dat het allemaal wat meer gaat kosten. Of al die nieuwe inwoners hun geld gaan uitgeven in het steeds leger rakende centrum is nog de vraag. De wijkwinkelcentra aan de Van Hogendorplaan en de Loper, en Koningshoek in Maassluis, trekken al heel wat meer Vlaardings publiek.
 

Behandeling in de gemeenteraad

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen reageren op de begroting door in te spreken tijdens het Sprekersplein gedurende de raadscommissie op 28 oktober of 4 november. Aanmelden kan via [email protected] . Op 10 en 11 november behandelt de raad de begroting.