Categorieën

Service

Dubbel zo veel geweldplegingen in Vlaardingen

Dubbel zo veel geweldplegingen in Vlaardingen
Nieuws

Dubbel zo veel geweldplegingen in Vlaardingen

  • Redactie
  • 29-07-2023
  • Nieuws
Dubbel zo veel geweldplegingen in Vlaardingen

VLAARDINGEN - Gewelddadig, dreigend en zelfs dodelijk gedrag lijkt in Vlaardingen in opkomst. Zo werd er tussen begin januari en eind juni in de stad al net zo vaak melding gemaakt van openlijke geweldpleging als in heel 2021. Het was daarmee al 24 keer raak in het eerste halfjaar, waarvan acht keer in juni. In de laatste zes maanden van vorig jaar werden in totaal zes gevallen van openlijk geweld geregistreerd, in de eerste zes maanden van 2022 tien.

Twaalf keer werd er in het eerste halfjaar in Vlaardingen iemand slachtoffer van moord of doodslag. In de zes voorgaande maanden waren dat er negen, in heel 2022 negentien. Dat gemiddelde, van negen keer moord of doodslag, hoe spijtig ook, is overigens wel lager dan in de jaren daarvoor: toen was elf zaken per halfjaar de norm. 

Er was geen enkele overval in Vlaardingen in het eerste halfjaar, tegen één in het halfjaar daarvoor en twee in het eerste halfjaar 2022. Het aantal overvallen in de stad daalt de afgelopen tien jaar gestaag. In 2012 waren er nog 35 in de stad, in 2016 nog vijftien, in 2020 nog vier.

Hetzelfde beeld bij straatroven: acht in de afgelopen zes maanden, zeven in de tweede helft van 2022, negen in het eerste halfjaar. Maar in 2012 waren het er nog 61, in 2017 37, in 2020 26. Steeds moet worden aangetekend dat het gaat om geregistreerde zaken, maar het lijkt toch onwaarschijnlijk dat mensen een straatroof niet aangeven, als ze zelf goede bedoelingen hebben.

Nog een geweldcategorie in de politiecijfers: bedreiging. In Vlaardingen de afgelopen zes maanden 54 gevallen, 59 in de tweede helft van vorig jaar, 92 in de eerste helft. In de tien jaar daarvoor schommelde het aantal bedreigingen per jaar tussen de 158 en 219, zonder duidelijke tendens. Hier is dus sprake van een duidelijk daling afgelopen jaar.

Een categorie misdrijven die in de loop der tijden maar weinig in aantallen verandert is mishandeling: 108 gevallen in Vlaardingen in het eerste halfjaar, 111 in de tweede helft 2022, 112 in de eerste helft. In 2021 waren er 272 meldingen van mishandeling, in 2020 257 en in de jaren daarvoor tussen de 214 en 291 gevallen.

Is er in de buurgemeenten een vergelijkbaar beeld te onderkennen? Eerst Schiedam, niet veel groter dan Vlaardingen dus goed te vergelijken. In het eerste half jaar: tien gevallen van moord en doodslag en elf van openlijk geweld, zes keer een straatroof. De kans om beroofd of vermoord te worden is in Schiedam dus kleiner dan in onze stad. Gunstiger steekt Vlaardingen daarbij af waar het gaat om bedreiging (in Schiedam 68 keer) en mishandeling (129 keer in het eerste halfjaar), in beide gevallen meer dan in Vlaardingen. 

En ook al doet Vlaardingen in zijn schaal in veel zaken niet onder voor Rotterdam, op het geweldvlak wel. De cijfers voor Rotterdam in de afgelopen zes maanden: moord en doodslag: 122 keer. Openlijk geweld: 176. Bedreiging: 871. Mishandeling: 1424. Straatroof: 142. Gerekend met een verschil in grootte qua inwoners met een factor acht is het geweld in Rotterdam nadrukkelijker aanwezig. Op alle genoemde gebieden liggen de cijfers in Rotterdam tenminste een factor tien hoger, met als meest opvallende verschil het aantal straatroven: 142 om acht. Tegen de twaalf moorden in Vlaardingen staan er 122 in Rotterdam. Waar het gaat om het aantal bedreigingen en straatroven lijkt de tendens ook in Rotterdam de afgelopen jaren dalend. Maar waar het gaat om moord en doodslag lijkt er op lange termijn sprake van stabilisatie en waar het gaat om openlijk geweld en mishandeling is de ontwikkeling, met name de laatste twee, drie jaar, eerder stijgend dan dalend.