Categorieën

Service

Er zijn niet genoeg topkantoren in groot Rotterdam 

Er zijn niet genoeg topkantoren in groot Rotterdam 
Nieuws

Er zijn niet genoeg topkantoren in groot Rotterdam 

  • Advertorial
  • 21-09-2021
  • Nieuws
Er zijn niet genoeg topkantoren in groot Rotterdam 
Uit onderzoek van CBRE blijkt dat grotere ondernemingen in Rotterdam de verwachting hebben dat het thuiswerken dat pardoes populair geworden is door de pandemie een blijvertje is. Hierdoor zullen ze minder kantoorruimte nodig hebben in deze regio. De dupe van deze potentiële verandering zijn de kantoorpanden die kwalitatief aan de zwakke kant zijn. Alsnog blijven de topkantoren schaars in dit gebied. De Rotterdamse kantorenmarkt zal dus naar alle waarschijnlijkheid een update onder moeten gaan om ervoor te zorgen dat er meer eersteklas kantoorpanden op de markt komen. Bovendien ging het al jaren niet echt goed met de kantorenmarkt in Rotterdam aangezien er veel leegstand van kantoorruimtes was.  

Balans hersteld voor pandemie

Toch was dit voor de pandemie niet langer het geval. Jarenlang was de leegstand in groot Rotterdam bovengemiddeld, maar voor de pandemie begon in ons land was de balans op de kantorenmarkt in deze regio hersteld. Dit komt onder meer doordat er minder kantoren aangeboden worden aangezien veel panden getransformeerd zijn. Zo zijn veel kantoorruimtes die lastig verhuurbaar waren verbouwd tot woningen. Hiervan zijn de Europoint towers in het Merwe-Vierhavensgebied goede voorbeelden. Deze gebouwen zijn namelijk herontwikkeld tot de Lee Towers, waarin mensen dus nu kunnen wonen terwijl dit eerder nog kantoren waren. 

Opname sterk gestegen

Aan de andere kant is de opname van vooral de A-kwaliteit kantoorpanden aanzienlijk gestegen in groot Rotterdam in de laatste jaren. Een recente analyse toont aan dat met name de startups en scale-ups een grote rol hebben gespeeld in deze stijging. Het startupklimaat is dan ook flink verbeterd in groot Rotterdam doordat een aantal belangrijke vestigingsplaatsfactoren voor jonge ondernemingen verstevigd zijn in dit gebied. Zo is de woningmarkt voor hoger opgeleiden aantrekkelijker geworden, wat dan ook hieraan bijgedragen hebben. Dit zorgt er namelijk voor dat snelgroeiende bedrijven personeel dicht bij huis kunnen werven in groot Rotterdam. 

Krapte in de markt

Daarnaast zijn er nog meer jonge bedrijven die snel groeien en een behoefte hebben aan goede kantoorruimtes. Doordat de vraag groeit in groot Rotterdam, is hier inmiddels sprake van een krapte van de markt. Dit is met name het geval als het gaat om de kantoren die gezien worden als kwalitatief hoogwaardig. Projectontwikkelaars zijn onder meer hierdoor initiatieven gestart om nieuwe kantoorpanden te ontwikkelen in het Central Business District. Bovendien heeft de gemeente Rotterdam haar kantorenbeleid in 2019 herijkt met een nieuwe nota. De ambitie is hierbij uitgesproken om door te gaan met de transformaties, maar ook de ontwikkeling van nieuwe kantoorpanden te versnellen.  

Effect van de pandemie

Dit was natuurlijk voordat de pandemie begon. De coronacrisis heeft er dan ook toe geleid dat de vraag naar kantoorpanden in groot Rotterdam op het moment flink teruggelopen is. Dit komt door de oplopende werkloosheid, maar ook doordat er lang thuisgewerkt moest worden. Inmiddels is dit nog altijd de norm bij diverse grote ondernemingen in dit gebied. Hierdoor is er minder kantoorruimte nodig, wat op de lange termijn opnieuw voor een bovengemiddelde leegstand kan zorgen in groot Rotterdam.