Categorieën

Service

Huishoudboekje Vlaardingen 'wankel'?

Huishoudboekje Vlaardingen 'wankel'?
Politiek

Huishoudboekje Vlaardingen 'wankel'?

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 29-05-2023
  • Politiek
Huishoudboekje Vlaardingen 'wankel'?

De protesten op de Markt in 2014 toen er fors bezuinigd moest worden

VLAARDINGEN – Een nieuw zwembad, de verhuizing van de bibliotheek naar de Grote Kerk, een jaarlijks evenement om Vlaardingen te promoten en het herstellen van een lekkend dak van het toch relatief nieuwe stadskantoor. Daarnaast drones om hennepkwekerijen op te sporen, een stadsmarinier, een wijkbrandweerman en zo’n anderhalf miljoen euro voor extra software om, het staat er echt, de financiën beter te beheersen. Zomaar een willekeurige greep uit de voorstellen die het college van B&W heeft gedaan in de Voorjaarsnota. Dat is zo’n beetje het actuele huishoudboekje van de gemeente Vlaardingen, waar aan het eind van het jaar definitief over beslist wordt.

Het huidige college wil investeren in de stad, en stelt ook dat Vlaardingen een gezonde financiële basis heeft. De komende jaren is er afwisselend een klein begrotingsoverschot of een bescheiden tekort; in 2027 is dat tekort zo’n 1,6 miljoen euro, maar dit kan betaald worden uit de zogenaamde spaarpot, de Algemene Reserve.

In eerdere jaren heeft de stad en haar college(s) zich vaker ‘rijk gerekend’, en soms was de realiteit toch net weer wat anders. Een sluitende begroting bleek niet zo sluitend te zijn, en er moest in verschillende jaren fors bezuinigd worden. Dat was in 2014 bijvoorbeeld het geval, toen er veel geschrapt ging worden in voorzieningen en instellingen in de stad. Vlaardingen dreigde een spookstad te worden, en demonstraties op de Markt van boze burgers volgden. In 2019 was het ook weer raak, moest er wederom fors bezuinigd worden en kwam de stad in 2020 onder toezicht van de Provincie te staan. Voormalig wethouder Sebastiaan Nieuwland van Financiën kon in die tijd ‘niet garanderen dat er niet nog meer lijken uit de kast kwamen’.

Zeker is in ieder geval dat Vlaardingen fors duurder uit is, en dat komt deels door de gestegen uitkeringen die via Stroomopwaarts worden verstrekt, en deels door de gestegen ambtenarensalarissen. Die stijging moet nog wel gecompenseerd worden door het Rijk via een hogere uitkering uit de gemeentefondsen; dat zijn de zogeheten ‘accres’, om maar even een ‘duur woord’ te gebruiken.

Vlaardingen is straks ook nog eens meer geld kwijt aan de uitbreiding van het aantal ambtenaren, want er moeten meer mensen aangetrokken worden om alle plannen en ambities te kunnen uitvoeren. Uiteindelijk is er in de praktijk de komende jaren daardoor een miljoenentekort. Tenzij de Rijksoverheid inderdaad ‘bijpast’.