Categorieën

Service

Leden VEC boos op gemeente Vlaardingen

Leden VEC boos op gemeente Vlaardingen
Nieuws

Leden VEC boos op gemeente Vlaardingen

  • Redactie
  • 16-11-2022
  • Nieuws
Leden VEC boos op gemeente Vlaardingen
VLAARDINGEN - De leden van het Vlaardings Energiecollectief (VEC) zijn boos op het (niet) handelen van de gemeente Vlaardingen. De gemeente gaf onlangs aan geen gemeentegarantie te geven voor de bouw van twee windmolens langs het Scheur. De verwachting dat de gemeente zij aan zij met het VEC zou staan werd daarmee ruw verstoord.

,,Het uitgangspunt is toch steeds is geweest: ‘het VEC zorgt voor windturbines van, voor en door Vlaardingers (en zorgt daarmee tevens voor draagvlak in de Vlaardingse gemeenschap)’. Nu constateren onze leden dat dit uitgangspunt voor het College kennelijk niet meer van belang is’’, aldus het bestuur van het VEC. ,,Het College heeft immers in een persbericht laten opnemen dat de beide turbines er toch wel komen, wetende dat door het niet verstrekken van de gemeentegarantie het belang van VEC in de Oeverwind BV terugvalt naar maximaal twintig procent van de aandelen. Het kleine belang dat de Vlaardingers nu hebben is kennelijk voor u van ondergeschikt belang, hoewel u op 27 september nog schrijft: ‘dat we voor minimaal vijftig procent deelnemen, geheel in lijn met het burgerinitiatief van, voor en door Vlaardingers’.’’

De leden van het VEC roepen het college van burgemeester en wethouders op om op haar schreden terug te keren en er alsnog voor te zorgen dat de twee windturbines voor minimaal vijftig procent in handen komen van het VEC en het burgerinitiatief zijn naam eer aan doet.

Meer tegenover elkaar dan naast elkaar

Het bestuur van het VEC wijst er nog maar eens op dat zij als vrijwilligers voor een groot deel het duurzaamheidsbeleid van de gemeente uitvoeren. ,,Jammer is dan dat wij helaas ervaren meer tegenover elkaar te staan dan naast elkaar.’’

Het proces om te komen tot de twee windmolens was lang. Het was niet meteen duidelijk hoe het plan te realiseren. Het contact met coöperatie De Windvogel hielp. Een plan van aanpak werd geboren maar vervolgens was er veel vertraging door de afhandeling van twee bezwaren tegen de bouw. Een daarvan werd ingetrokken, de ander door de Raad van State ongegrond verklaard. Maar voor het zover was, verstreek er ruim een jaar. ,,Dit heeft alles dusdanig vertraagd dat inmiddels de prijzen van de grondstoffen van onderdelen en de transportkosten sky high zijn geworden’’, aldus het bestuur van de VEC.

Een grote tegenvaller dus in de plannen die 6.000 gezinnen in Vlaardingen van duurzame energie moeten gaan voorzien. Met een bank die extra eisen stelde, komt het erop neer dat het VEC geen acht ton maar twee miljoen bijeen moet zien te brengen. Een onmogelijke opgave. ,,Wij besloten de gemeente Vlaardingen te vragen ons te hulp te schieten, wij waren immers bezig een behoorlijk deel van het Vlaardingse duurzaamheidsbeleid uit te voeren’’, aldus het VEC. Een lening werd echter meteen van de hand gewezen.

,,De gemeente raadde ons aan te gaan voor een gemeentegarantie. Dat die nu ook niet wordt gegeven is tegen het zere been van het VEC. ,,Wij hebben zelfs even overwogen onze leden maar te adviseren hun toegezegde geld maar terug te vragen en geheel uit de Windmolens te stappen. Maar wij als Vlaardingers willen dit project realiseren ‘van, voor en door Vlaardingers’. Er moet toch een mogelijkheid zijn om de Vlaardingers voor minstens vijftig procent te laten participeren.’’ Daarom doet het bestuur van het VEC dan ook een beroep op het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen om het burgerparticipatieproject serieus te nemen en mee te werken aan een goede oplossing. ,,Wellicht door het terugdraaien van eerder genomen besluiten.’’

Vlaardings Energie Collectief

Willem de Zwijgerlaan 49, Vlaardingen

Meer over Vlaardings Energie Collectief →