Categorieën

Service

Ondernemers en gemeente begraven strijdbijl

Ondernemers en gemeente begraven strijdbijl
Nieuws

Ondernemers en gemeente begraven strijdbijl

  • Redactie
  • 13-03-2017
  • Nieuws
Ondernemers en gemeente begraven strijdbijl
VLAARDINGEN – Het wederzijdse vertrouwen en de wil om opnieuw samen te werken lijkt hersteld; in een bijeenkomst op 20 februari is de lucht geklaard tussen de ondernemersvereniging IKV Ondernemend Vlaardingen en de gemeente. Naast een aanzienlijke afvaardiging van het IKV bestuur, waaronder de op 8 mei aftredende voorzitter Chris Oerlemans, waren ook burgemeester Annemiek Jetten en de wethouders Hans Versluijs en Bert van Nieuwenhuizen bij het overleg aanwezig.

Voor de IKV zat de 'pijn'  hem in de afgelopen periode vooral in de bestuurlijke regie en de communicatie. In het eerdere overleg met de ambtelijke top, de zogenaamde “Routeplanner naar Vertrouwen”, werd daarbij de afwezigheid van de verantwoordelijk wethouder als een ‘weeffout’ beschouwd. In het vervolg van de samenwerking zal wethouder Bert van Nieuwenhuizen wel aanwezig en betrokken zijn.

IKV voorzitter Chris Oerlemans sprak bij het overleg uit dat de ‘handen van de ondernemers jeukten om door te gaan’. Verschillende dossiers hebben de komende tijd aandacht nodig, zoals de ontwikkeling van de Rivierzone, het vertrek van Unilever en bereikbaarheid. Hij stelde daarbij voor om tenminste eens per vier weken informeel te overleggen met de wethouder en de ambtelijke top en daarnaast mogelijk een lunchsessie te beleggen om over strategische thema’s te praten.

Op voorstel van burgemeester Jetten zal er in mei/juni een evaluatie worden gehouden van de stand van zaken van de samenwerking. Daarnaast is afgesproken tweemaal per jaar een strategisch overleg te voeren , naast een regulier overleg met de wethouder en ambtelijke top.