Categorieën

Service

Oproep: onmiddellijke actie tegen overlast huisvuil

Oproep: onmiddellijke actie tegen overlast huisvuil
Politiek

Oproep: onmiddellijke actie tegen overlast huisvuil

  • Redactie
  • 19-01-2024
  • Politiek
Oproep: onmiddellijke actie tegen overlast huisvuil

De puinhopen zijn in veel wijken soms niet te overzien.

VLAARDINGEN - De gemeenteraadsfracties van SP, Algemeen Ouderen Verbond, ONS.Vlaardingen en Fractie Solleveld doen een dringende oproep aan het College van Burgemeester en Wethouders om onmiddellijk actie te ondernemen tegen de groeiende problemen rondom huisvuil in de gemeente. De aanleiding voor deze oproep is het toenemende aantal klachten van inwoners over huisvuil dat naast de afvalcontainers wordt achtergelaten, resulterend in overlast van ongedierte zoals ratten.

Op dit moment voert de Rekenkamer Vlaardingen een onderzoek uit naar de inzameling van huishoudelijk afval, bekeken vanuit het perspectief van de inwoners. De resultaten van dit onderzoek worden met grote belangstelling tegemoet gezien en zullen worden besproken in de gemeenteraad. Op dat moment krijgen zowel de gemeenteraad als het college de gelegenheid om voorstellen te doen ter verbetering van het afvalbeleid, met als doel de problemen rondom huisvuil op straat op structurele wijze en voor de lange termijn aan te pakken.

Raadslid Arnout Hoekstra benadrukt namens de vier fracties het urgente karakter van de situatie: ,,Wij begrijpen dat een zorgvuldige aanpassing van het beleid tijd vergt, maar op dit moment ervaren inwoners acute problemen die niet kunnen wachten op een oplossing in de verre toekomst. Wij roepen het college daarom op om vooruitlopend zo spoedig mogelijk aanvullende maatregelen te nemen om huisvuil op straat en de daarmee gepaard gaande overlast aan te pakken.''

De gemeenteraadsfracties vertrouwen erop dat het College van Burgemeester en Wethouders deze kwestie met de nodige urgentie en aandacht zal behandelen en kijken uit naar concrete stappen om de leefomgeving van de inwoners van Vlaardingen te verbeteren.