Categorie├źn

Service

Schooljeugd verdient geld met zwerfafval

Schooljeugd verdient geld met zwerfafval
Nieuws

Schooljeugd verdient geld met zwerfafval

  • Redactie
  • 23-04-2017
  • Nieuws
Schooljeugd verdient geld met zwerfafval
VLAARDINGEN – Sinds 2013 kan elke gemeente een vergoeding aanvragen voor de extra aanpak van zwerfafval. Het geld komt uit een Afvalfonds en wordt daarin gestort door de bedrijven die verpakkingen gebruiken voor hun producten. Verpakkingen die dikwijls later op straat belanden. Vlaardingen ontvangt jaarlijks een vergoeding van ongeveer €84.000. Dit geld moet gebruikt worden voor extra inspanningen om zwerfafval aan te pakken en niet aan reguliere werkzaamheden om de straten van de stad schoon te maken.

Afgelopen week presenteerde het college een nieuw plan van aanpak om de zogeheten ‘Zwerfafvalvergoeding’ van €84.000 te besteden. In dat plan van aanpak wordt voorgesteld om een pilot in de wijk Ambacht/Babberspolder te starten en met de bewoners daar te werken aan bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van het omgaan met (zwerf)afval.

Er wordt ook voorgesteld een school haar omgeving te laten adopteren; leerlingen van de school trekken er meerdere keren per jaar op uit om zwerfafval te verzamelen en op de juiste manier weg te gooien. Per door een leerling gewerkt uur verdient de school een euro.

Daarnaast worden verenigingen in staat gesteld met beschikbaar gesteld materiaal plastic PET-flessen in te zamelen en gescheiden aan te bieden, er komen ‘afvallessen’ voor scholen en er komt een tweede Gluton, ofwel een zwerfafvalzuiger.

Binnenkort start de gemeente een campagne op de weekmarkt om dit alles onder de aandacht te brengen van het winkelend publiek. Het plan van aanpak zelf zal nog door de gemeenteraad besproken worden.