Categorieën

Service

Succesvol project ‘Prettig Wonen’ verlengd

Succesvol project ‘Prettig Wonen’ verlengd
Wonen

Succesvol project ‘Prettig Wonen’ verlengd

  • Ingezonden mededeling
  • 12-02-2024
  • Wonen
Succesvol project ‘Prettig Wonen’ verlengd

VLAARDINGEN - Fijne vriendschappen, bewoners die weer regelmatig in beweging zijn. Bewoners die de eenzaamheid bestrijden door met elkaar koffie te drinken, voor elkaar te koken en samen te eten. Dat is een greep uit de waardevolle resultaten van het project Prettig Wonen. Het succes bij bewoners is reden om het project, na ruim 4 jaar, te verlengen.

Het idee ontstond bij de Huurdersraad van Waterweg Wonen: een aanpak om bewoners meer naar elkaar om te laten kijken, het woonplezier te vergroten en een bijdrage leveren aan langer zelfstandig thuis wonen. Corporatie Waterweg Wonen pakte het signaal op. In 2019 startte er een proef in drie flats, waar veel ouderen wonen: Fazantlaan, Zwaluwenlaan Even en Zwaluwenlaan Oneven.

Samen langer thuis

In een tijd dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen ligt eenzaamheid op de loer. In veel woongebouwen in Holy was geen ontmoetingsruimte. Hierdoor waren de bewoners erg op zichzelf. Op aanraden van de Huurdersraad van Waterweg Wonen pakte Waterweg Wonen dit signaal op. Zo ontstond in 2019 het project Prettig Wonen. Een samenwerkingsproject met gemeente Vlaardingen, Minters, Rogplus en zorgverzekeraar DSW. Nu, ruim 4 jaar later, kunnen we concluderen dat Waterweg Wonen in 2019 vroegtijdig heeft ingespeeld op het overheidsbeleid waarbij ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Trots op de afgelopen Prettig Wonen jaren

Voor het project Prettig Wonen stelde Waterweg Wonen 3 woningen beschikbaar als ontmoetingsruimte. De afgelopen jaren zijn, ondanks de coronapandemie, mooie activiteiten georganiseerd, met ondersteuning van een coach, die in het teken stonden van ontmoeten en verbinden. Denk aan samen koffie drinken, spelletjes doen, voor elkaar koken, samen eten, sportieve activiteiten en uitjes. Het project Prettig Wonen is zinvol en nuttig gebleken. Veel bewoners hebben in allerlei vormen steun gehad aan de ontmoetingsruimten, de activiteiten en daardoor ook aan elkaar. Hierdoor is het woonplezier gestegen, zijn waardevolle vriendschappen ontstaan en voelen bewoners zich minder eenzaam. De samenwerkende partijen kijken met een trots gevoel terug op de afgelopen jaren en zijn blij met de nieuwe vorm die het nu krijgt.

Waterweg Wonen wil graag een paar mensen expliciet bedanken. Dat zijn drie mensen die zich de afgelopen bijna vier jaar belangeloos en met hart en ziel hebben ingezet voor dit project. Dat zijn (v.l.n.r. op foto 2) Ernst Hoogstraten, Els van Dijk en Joop Eigenraam. Hartelijk dank voor jullie enorme inzet!

Prettig Wonen en Gezond en Wel Thuis

In de toekomst zal de zorgvraag onder ouderen stijgen. Terwijl het aantal mensen dat zorg kan bieden gelijk blijft. Daarnaast is er vanuit de overheid het beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg en zorgkantoor DSW zetten daarom in op ‘Gezond en Wel Thuis’. Dit concept richt zich op het creëren van een woonvorm tussen zelfstandig thuis wonen en het wonen in een verpleeghuis. Op z’n manier dat het zorgpersoneel zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. En waar aandacht is voor preventie. Om de zorg voor ouderen nu en in de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden. Hierbij staat de behoefte van ouderen centraal. Daarnaast wordt er ingezet op het welzijn van ouderen door onder andere gezamenlijke activiteiten te organiseren. De ambities van het project Prettig Wonen en Gezond en Wel Thuis hebben veel overeenkomsten. Daarom meldde de betrokken partijen het project Prettig Wonen aan als pilot. Met een positief resultaat! De komende twee jaar gaat het project Prettig Wonen door. Zorg wordt hier aan toegevoegd om langer thuis wonen beter te faciliteren. Welzijnsorganisatie Minters heeft hierbij de regie en gaat samen met DSW, gemeente Vlaardingen, Careyn, Rogplus en Waterweg Wonen het project verder vorm geven.

Klik hier om een filmpje te bekijken die Waterweg Wonen eerder maakte over het project Prettig Wonen.

Waterweg Wonen

van Hogendorplaan 1011, Vlaardingen

Meer over Waterweg Wonen →