Categorie├źn

Service

Veertien lintjes in Vlaardingen

Veertien lintjes in Vlaardingen
Nieuws

Veertien lintjes in Vlaardingen

  • Redactie
  • 26-04-2018
  • Nieuws
Veertien lintjes in Vlaardingen
VLAARDINGEN - Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in Vlaardingen ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen veertien Vlaardingers een Koninklijke onderscheiding. Twaalf personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Annemiek Jetten reikte dertien onderscheidingen uit op donderdagochtend 26 april bij de mensen thuis, in Het Zonnehuis en in Vaartland. Eén persoon ontving zijn onderscheiding van burgemeester Cor Lamers in Schiedam, omdat de vrijwilligersactiviteiten van die persoon daar plaatsvonden. Later op de dag zijn alle decorandi nogmaals in aanwezigheid van hun familie, hun vrienden en overige genodigden in het zonnetje gezet op het stadhuis.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau


De heer S.J. (Simon) Middendorp (49 jaar)
Van 1983 tot 1994 was hij respectievelijk patrouilleleider, assistent verkennersleider en leider van de verkenners/hopman van de Christelijk Scoutinggroep Burmania. Vanaf 1994 heeft hij diverse functies bij de Scouting Allart van Heemstedegroep te Vlaardingen gehad. Vanaf 1996 was hij medeoprichter van de  Scoutingregio Maasdelta en uiteindelijk werd hij voorzitter van het regiobestuur. Vanaf 2001 heeft hij diverse functies bij Scouting Nederland bekleed. Hij heeft zich zowel bestuurlijk als uitvoerend ingezet op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

De heer I. (Sjaak) Sies  (70 jaar)  
Sinds 1980 heeft hij diverse functies bij de FNV Belastingservice bekleed. Verder is hij vanaf 2006 vrijwilliger bij en regio coördinator van de Contact Organisatie Gepensioneerden Unilever. Al meer dan 10 jaar is hij adviseur en budgetcoach bij Adviseur Sociale Voorzieningen (ASV) van de FNV. In deze functies helpt hij leden met een minimum inkomen en ondersteunt hen bij het aanvragen van toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag). Ook is hij de vraagbaak voor andere ASV-vrijwilligers. Eveneens zet hij zich al jaren in als vrijwilliger ten behoeve van mensen die op bedevaart gaan naar Santiago de Compostella.

Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw A. (Adrie) van der Hoeven – t Hart  (81 jaar)  
Vanaf 1970 is zij vrijwilliger bij het Gemengd Koor Holy. Van 1970-1985 en van 2006 tot heden is zij voorzitter van dit koor. Zij regelt optredens, heeft al enkele malen een nieuwe dirigent gezocht en zij coördineert het collecteren van de leden van het koor voor het Anjerfonds. Van 1980 tot 2000 was zij lid van de Federatie Vlaardingse Zangkoren. Deze federatie organiseerde collectieve optredens van Vlaardingse koren.

De heer A. (André) du Pon (105 jaar)
De heer Du Pon is onze oudste decorandus en bovendien de oudste persoon in Nederland die tijdens de Lintjesregen 2018 een onderscheiding heeft ontvangen. De heer Du Pon heeft tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk verricht. Jarenlang was hij boekhouder bij diverse instanties, zoals bij de Nederlands-Israëlitische Gemeente, de Gereformeerde Kerk in Rotterdam en de Fonteinkerk in Vlaardingen. Verder was hij van 2003 tot 2012 vrijwilliger bij Seniorenwelzijn in Vlaardingen. Hij was actief in de thuisadministratie en de schuldhulpverlening en het project ‘Signalerend huisbezoek 75+’. Na zijn pensionering heeft de heer Du Pon voor zijn toenmalige werkgever een re-integratiebureau opgericht. Hij heeft hiermee honderden werknemers begeleidt naar een nieuwe baan die na een reorganisatie bij CO-OP hun baan verloren.

Mevrouw K.L. (Klara) Kats-Hoekman (63 jaar)
Zij is vrijwilliger op een breed terrein. Zo is zij vrijwilliger geweest bij de Johannes Calvijnschool in Vlaardingen. Ook ondersteunt zij al vanaf 1990 vrijwel dagelijks haar 92 jarige buurvrouw. Zij doet voor haar hand-en-span diensten in huis, de boodschappen en regelmatig de was. Vanaf 1990 is zij vrijwilliger bij de Sionkerk en vanaf 1993 bij het Woonzorgcentrum Uitzicht en van de stichting Cedrah. Van 1999 tot 2012 was zij vrijwilliger bij het Wartburg College in Rotterdam. Daar hielp ze in de mediatheek. Al meer dan 10 jaar is zij vrijwilliger bij het Inloop- en Bijbelhuis eveneens in Rotterdam. Zij helpt daar onder andere mee in de inloopwinkel en bij het maaltijdproject.

Mevrouw W.J.M. (Wil) van der Raaf (72 jaar)
Van 1980 tot 1988 was zij voorzitter van de Toeristische Kanobond. Verder is zij vanaf 2001 actief als vrijwilligster bij Diergaarde Blijdorp. Sinds een aantal jaren maakt zij ook de roosters, de  indelingen voor de rondleiders en de bemensing van de themakisten. Het team 20 “Help een mens” van de Roparun kan ook al tien jaar op haar steun rekenen. Aanvankelijk was ze masseur en momenteel verzorgt zij de catering voor het team en is zij medeorganisator van de inzameling van extra gelden.

Mevrouw A.M. (Alie) Rougoor-Bakker (75 jaar)
Van 1988 tot 1996 was zij vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Vlaardingen. Tot 2007 is zij jarenlang penningmeester geweest van het gemend koor Song of Praise te Rotterdam. Zij was 15 jaar vrijwilliger bij het aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen. Vanaf 2012 is zij penningmeester van de commissie Multifunctionele Ruimten van de VvE Triade te Vlaardingen. Zij organiseert tal van activiteiten voor de vereniging en zij verzorgt de financiën.  

Mevrouw M.J.G. (Rietje) Veldhuizen- Joen (75 jaar)
Vanaf 1967 tot heden is zij vrijwilliger bij de Protestantse kerk in Vlaardingen. Vanaf 1997 is zij een zeer secuur penningmeester van de Stichting Vrienden van Soenda (tot 2015 Vrienden van De Wetering genaamd). Ook is ze vanaf 2010 vrijwilliger bij de Stichting Voedselbank, verdeelpunt Lucaskerk.  Zij zet zich in om het leven voor mensen die het moeilijk hebben oprecht te verbeteren.

Mevrouw J. (Anneke) Vermeij  (68 jaar)
Vanaf 1978 is zij vrijwilliger bij Het Zonnehuis in Vlaardingen. Dit jaar dus 40 jaar! Zij was voorzitter van de Rode Harten Klaverjasclub en van 2007 tot 2012 vicevoorzitter van de vrijwilligersraad. Nu verricht zij allerlei hand-en-spandiensten voor de bewoners en is ze begeleider van één van de bewoners.
Op het terrein van ouderenwelzijn heeft zij zich zeer verdienstelijk gemaakt.

Mevrouw E. (Els) Verweel – Van Toor (74 jaar)
Zij heeft vanaf 1982 tot eind december 2017 diverse bestuursfuncties vervuld bij Wielervereniging RCMD De Coureur te Maassluis. Ook verrichtte zij kantinewerkzaamheden en organiseerde zij diverse activiteiten. Van 2003 tot oktober 2017 was zij bestuurslid van de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert te Maassluis. De stichting exploiteert o.a. de landijsbaan en het wielerparcours.

De heer A. Verweel  (75 jaar)
Vanaf 1982 tot eind 2017 was hij vrijwilliger en tot 2007 bestuurslid van de wielervereniging RCMD De Coureur te Maassluis. Hij heeft diverse bestuursfuncties vervuld en verrichtte o.a. kantinewerkzaamheden, organiseerde wielerrondes en begeleidde jeugdleden. Van 1988 tot eind 2017 was hij bestuurslid van de Stichting Sportactiviteiten Lickebaert te Maassluis. De stichting exploiteert o.a. de landijsbaan en het wielerparcours. Daarnaast verrichtte hij diverse onderhoud-, administratie-, kantine- en schoonmaakwerkzaamheden. Van 2002 tot heden is hij vrijwilliger bij de Stichting Maritiem Collectie te Rotterdam. Deze stichting is eigenaar van de sleepboot Elbe. Hij levert een bijdrage aan de restauratie van de sleepboot.

De heer C. (Cornelis) van Velzen (60 jaar)
Burgemeester C.H.J. Lamers heeft de Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Van Velzen. De heer Van Velzen heeft zich sinds 2000 tot op heden voor een aanzienlijk aantal uren per week met hart en ziel ingezet voor Scoutinggroep ‘Burgemeester van Haaren’ in Schiedam. In de loop der jaren heeft hij met veel enthousiasme diverse, breed uiteenlopende functies vervuld. Zo was hij onder andere bestuurslid, evenementenbeheerder, voorzitter, penningmeester, gegevensbeheerder en lid van de regioraad. Ook maakte hij zich sterk voor fondsenwerving en onderhoudt hij contacten met onder andere de gemeente Schiedam, het Zeekadettenkorps en andere betrokkenen.  

Mevrouw M. (Maartje) van Weijen-Doorduin  (73 jaar)
Vanaf 1982 is zij vrijwilliger bij Het Zonnehuis in Vlaardingen. Zij was regulier kerkvrijwilliger. Ook assisteert zij haar echtgenoot bij zijn kosterwerkzaamheden. Iedere zondagochtend coördineert zij de vrijwilligers die dienst hebben. Verder was zij vanaf 2000 vrijwilliger in het Holy Ziekenhuis in Vlaardingen en nu bij het ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland in Schiedam. Samen met haar echtgenoot gaat ze de afdelingen langs om patiënten te vragen of zij de kerkdienst bij willen wonen, ze maken een praatje en peilen of er behoefte is aan een gesprek met de geestelijk verzorger. Ook is zij jarenlang mantelzorger geweest.

De heer A. (Aart) van Weijen (78 jaar)  
Vanaf 2000 is hij vrijwilliger eerst in het Holy Ziekenhuis in Vlaardingen, nu in het ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland te Schiedam. Samen met zijn echtgenote gaat hij de afdelingen langs om patiënten te vragen of zij de kerkdienst bij willen wonen. Ze maken een praatje en peilen of er behoefte is aan een gesprek met de geestelijk verzorger. Verder was hij lid van de Ouderraad van het verzorgingstehuis Craeyenburch te Nootdorp en vanaf 1997 is hij vrijwilliger bij het woon-zorgcentrum Het Zonnehuis. Van 2000-2010 was hij lid van de bewonerscommissie ‘WILA’ van de woningstichting Waterweg Wonen te Vlaardingen. Ook is hij jarenlang mantelzorger geweest.