Categorieën

Service

Vlaardingen wil samen met Rijkswaterstaat de Marathonweg aanpakken

Vlaardingen wil samen met Rijkswaterstaat de Marathonweg aanpakken
Nieuws

Vlaardingen wil samen met Rijkswaterstaat de Marathonweg aanpakken

  • Redactie
  • 16-09-2021
  • Nieuws
Vlaardingen wil samen met Rijkswaterstaat de Marathonweg aanpakken
VLAARDINGEN - Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de geluidshinder te verminderen vernieuwt de gemeente Vlaardingen de Marathonweg. Daarnaast heeft zij in overleg met Rijkswaterstaat het voornemen om de kruising met de A20/Westlandseweg aan te pakken; aan de A20 werkt Rijkswaterstaat nu voor de Blankenburgverbinding. De werkzaamheden zouden in 2021 en 2022 plaatsvinden. Vlaardingen en Rijkswaterstaat staan op het punt hiervoor een overeenkomst te sluiten. De Vlaardingse gemeenteraad moet nog definitief akkoord geven.

Verkeersstudies wijzen uit dat de Marathonweg de verkeerstoename niet goed kan verwerken. Het wegverkeer groeit en ook de uitbreiding van (industriële) bedrijvigheid in de Rivierzone zorgt voor meer verkeer op de Marathonweg. In het Actieplan Mobiliteit is de Marathonweg aangewezen als een van de hoofdontsluitingen van Vlaardingen. De gemeente wil de Marathonweg dan ook aanpassen voor een betere verkeersdoorstroming. 

Kruising met A20 en Westlandseweg

Een belangrijk knelpunt op de Marathonweg is de plek waar deze de A20 en de Westlandseweg kruist. Rijkswaterstraat is rond de A20 bezig met aanpassingen voor de Blankenburgverbinding en wil graag in overleg met de gemeente meehelpen om de doorstroming van de Marathonweg op die plek te verbeteren. Het idee is om de afrit vanaf de A20 vanuit Maassluis te verleggen, een extra opstelstrook op de Marathonweg richting Maassluis aan te leggen en de bestaande verkeerslichten te vervangen, zodat deze beter kunnen reageren op het aanwezige verkeer. Door deze ingrepen stroomt het verkeer beter door en ontstaan er minder wachtrijen. Hiervoor moeten de op- en afrit van de snelweg door Rijkswaterstaat aangepast worden. De verbeteringen aan het kruispunt lossen niet alleen een knelpunt op in het wegennet van Vlaardingen, maar dragen ook bij aan een betere doorstroom op de A20.