Categorieën

Service

Vlaardingse Stadspenning voor Henk de Bruijn

Vlaardingse Stadspenning voor Henk de Bruijn
Nieuws

Vlaardingse Stadspenning voor Henk de Bruijn

  • Redactie
  • 28-11-2023
  • Nieuws
Vlaardingse Stadspenning voor Henk de Bruijn

VLAARDINGEN - Burgemeester Bert Wijbenga – van Nieuwenhuizen heeft de heer Henk de Bruijn benoemd tot ereburger van Vlaardingen. Maandagavond 27 november kreeg de heer De Bruijn de ‘Penning van de stad Vlaardingen’. Dat gebeurde tijdens zijn laatste vergadering als voorzitter van de Economische Adviesraad Vlaardingen.

Henk de Bruijn heeft zich gedurende vele jaren op verschillende terreinen (vrijwillig) onvermoeibaar ingezet voor Vlaardingen. Onder andere op de volgende vlakken:

Voorzitter Economische Adviesraad Vlaardingen (EAV)

Vanaf het eerste uur in 2013 is de heer De Bruijn lid van de EAV en sinds 2017 voorzitter. Gedurende die jaren heeft hij zijn kennis, kunde en netwerk ter beschikking gesteld aan Vlaardingen. Hij vervulde veelal een cruciale rol in de totstandkoming van de talloze adviezen die de EAV in haar bestaan heeft mogen geven en zette daarbij onbaatzuchtig zijn eigen netwerk in om de gemeente Vlaardingen te assisteren in haar doelen. Bijvoorbeeld bij ‘Rivier-front en toekomst Unilever’, ‘Onderwijs en Maakindustrie’, ‘Van profileren naar profiteren: Riverboard en Vlaardingen in de regio’ en recent de ‘Nota Bedrijfsterreinen’.

Lid Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen

Als lid van de Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen speelt de heer De Bruijn sinds 2020 een essentiële rol in het behoud en de bevordering van het culturele erfgoed. Zijn toewijding aan het museum draagt bij aan het verrijken van onze stad met kunst en geschiedenis.

Comité van Aanbeveling Stichting Verder Kijken

De heer De Bruijn heeft zich ingezet voor Stichting Verder Kijken, waardoor onder andere lichtkunstwerk ‘OVERKANT’ en de kunstroute ‘Van ’t Oft naar ’t Oofd’ in de openbare ruimte gerealiseerd konden worden. Daarmee wordt in Vlaardingen met kunst betekenis gegeven aan het verleden, heden en de toekomst van de stad.

Verbinder

De heer De Bruijn zet zich in als verbinder. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van verschillende onderwijsprojecten in Vlaardingen, waaronder het realiseren van de samenwerking tussen Albeda en Lentiz rondom de ontwikkeling van District U. Daarnaast ondersteunde hij bij het opzetten van de Tafel Leven Lang Ontwikkelen van de Riverboard, brengt hij ondernemers, overheid en onderwijspartijen bij elkaar bij de realisatie van het project Techniek Oriëntatie Vlaardingen (TOV) en zet hij zich momenteel in voor de Tafel Werk en Inkomen bij het Nationale Programma ‘Wij de Westwijk’.

Waardevol voor Vlaardingen is dat de Vlaardinger zich niet alleen inzet binnen Vlaardingen, maar in de hele regio. Zo was hij naast en na zijn loopbaan bij het Havenbedrijf Rotterdam, onder andere jarenlang bestuurslid bij het Rotterdamse jongerenproject ‘Huis van de Toekomst Vreewijk’ en lid van de Raad van Toezicht bij PCBO Basisscholen in Rotterdam- Zuid. In die rollen fungeerde hij als een goed ambassadeur van Vlaardingen en bracht hij zijn ervaring en netwerk naar Vlaardingen.

Het is niet enkel zijn betrokkenheid in deze verschillende rollen, maar ook zijn vermogen om anderen te inspireren om zich eveneens in te zetten voor Vlaardingen. De heer De Bruijn heeft met zijn vriendelijke persoonlijkheid, scherpe geest, creativiteit en enthousiaste inzet een positieve invloed op Vlaardingen. Degene die de ‘Penning van de stad Vlaardingen’ krijgt uitgereikt, moet zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de stad en de gemeenschap.