Categorieën

Service

Waterweg Wonen en gemeente werken samen aan vernieuwing MUWI1

Waterweg Wonen en gemeente werken samen aan vernieuwing MUWI1
Wonen

Waterweg Wonen en gemeente werken samen aan vernieuwing MUWI1

  • Ingezonden mededeling
  • 03-04-2024
  • Wonen
Waterweg Wonen en gemeente werken samen aan vernieuwing MUWI1

VLAARDINGEN - Waterweg Wonen en de Gemeente Vlaardingen tekenden een intentieovereenkomst voor de MUWI1. Doel is om de ongeveer 700 portiekflats en eengezinswoningen, in Babberspolder-Oost, te vernieuwen of te verbeteren. Met de slogan 'Maak MUWI mooier' ging Waterweg Wonen in 2022 al in gesprek met de bewoners uit de buurt. Ideeën en wensen van bewoners werden opgehaald. Dit wordt nu vertaald in een plan. In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat de Gemeente en Waterweg Wonen gezamenlijk de haalbaarheid van de plannen onderzoeken. Eind 2024 is dit haalbaarheidsonderzoek afgerond.

Een stap naar meer woonplezier

De bedoeling is om veel woningen, tussen de Van Hogendorplaan, Kethelweg, Lobeliastraat en Meidoornstraat, te renoveren. Een kleiner deel te slopen, om ruimte te maken voor nieuwbouw. De wens is om het aantal sociale huurwoningen te behouden en extra woningen te bouwen. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst onderstrepen Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen de samenwerking voor de verbetering van MUWI1. Een sterke stap in de ambitie om het woonplezier naar een hoger niveau te tillen.

Maak MUWI Mooier

Tijdens zomermiddagen, barbecues, koffieochtenden, picknicks en burendag benaderde Waterweg Wonen huurders om actief mee te denken over de vernieuwing van hun buurt. We maakten er deze film van. Waterweg Wonen gebruikt de wensen en ideeën van bewoners bij het maken van het vernieuwingsplan.

Hans Kox, directeur-bestuurder Waterweg Wonen: ,,De woningen in MUWI 1 zijn toe aan vernieuwing. Het oude plan was om de hele buurt te slopen en nieuwe woningen te bouwen. Wij zien echter een kans om een deel van deze woningen te renoveren en de kwaliteit te verbeteren. Het wordt een combinatie van sloop/nieuwbouw en renovatie. Hierdoor kunnen we verschillende soorten woningen in de buurt toevoegen. Dit terwijl de bewoners uit MUWI 1 ook nog in de buurt kunnen blijven wonen. Het is fijn dat de bewoners zo betrokken zijn. Wij proberen zoveel mogelijk van hun wensen in het plan te verwerken.''

Ivana Somers – Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: ,,Uiteindelijk willen de gemeente, Waterweg Wonen en bewoners hetzelfde: een mooie, leefbare en diverse buurt. We streven naar een plezierige woonomgeving die voldoet aan de wensen van de huidige en toekomstige bewoners. Door de mooie combinatie van renovatie en nieuwbouw, ontstaat er een mooie balans tussen verschillende woningtypes met een kwalitatieve buitenruimte, grenzend aan park 't Nieuwelant. Persoonlijk geeft het mij een heel goed gevoel om daar samen aan te werken.''

Planning

In 2024 wordt het plan gemaakt. Vanaf 2025 gaan we aan de slag. Dit gaat stap voor stap. De laatste woningen komen pas in 2030 of misschien zelfs later aan de beurt. Al die tijd worden de bewoners zorgvuldig begeleid door Waterweg Wonen.


Waterweg Wonen

van Hogendorplaan 1011, Vlaardingen

Meer over Waterweg Wonen →