Protest tegen medisch centrum

03-07-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - ,,Het college vertoont regentengedrag''. Stevige woorden van Vlaardinger Rik op den Brouw, die afgelopen raadsvergadering insprak namens de Vereniging van Eigenaren (VvE) van Park Hooglede. Op den Brouw richtte zich tegen de vestiging van een medisch centrum tussen de appartementen en kapitale woningen in de relatief nieuwe wijk; er was door bewoners verwacht dat er een HOED (huisartsen onder één dak) zou komen, in de vorm van een 'bescheiden'  gebouw waar enkele huisartsen, aangevuld met hooguit enkele andere paramedici, spreekuur zouden houden. De plannen gaan echter uit van een groter gebouw met twee etages dat de plek van oorspronkelijk zo'n zes te bouwen woningen beslaat. Naast allerlei andere ruimtes zullen er ook 15 behandelruimtes komen. ,,Artsen en gemeente hebben het als een succes 'geframed', maar het gebouw dient slechts het belang van de artsen'', vervolgde Op den Brouw naar de raad. ,,Geld is belangrijker dan welzijn en wij voelen ons niet gehoord''.

De kritiek van bewoners van Park Hooglede bestaat vooral uit de volgende zaken: extra parkeerdruk, extra verkeersdruk, de grootte van het gebouw dat 'megalomaan' wordt genoemd en het onvolledig of onjuist geïnformeerd zijn. Er zijn inmiddels door omwonenden 65 zienswijzen ingediend.

Huisarts Jasper de Wit was ook aanwezig tijdens de raadsvergadering, samen met collega Henk Jan Verzijl, om zijn kant van het verhaal toe te lichten. ,,Alle belanghebbenden zijn vorig jaar uitgenodigd'', aldus De Wit. ,,Zij die verhinderd waren hebben desgevraagd de presentatie gemaild gekregen en zijn ook uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting''. De Wit vertelde hierbij ook dat 'bezwaarmakers' persoonlijk uitgenodigd zijn om hierover te praten. Ook om te kijken hoe en of er tegemoet kon gekomen worden aan deze bezwaren, maar dat niemand hiervan gebruik heeft gemaakt. De plannen zouden, op basis van de opmerkingen tijdens de voorlichtingsbijeenkomst en op basis van de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad inmiddels al zijn aangepast. Hieronder inbegrepen ook het aantal parkeerplaatsen. De aangepaste plannen zijn tenslotte volgens De Wit ook ter beschikking gesteld aan de projectontwikkelaar, ten behoeve van (toekomstige) geïnteresseerde kopers. In een briefwisseling geeft de huisarts nog eens zijn visie op het aanzicht van het medisch centrum voor de er tegenover liggende woningen: ,,Wij zijn geen makelaars. En de geplande woningen tegenover het medisch centrum worden nog niet eens te koop aangeboden. Dat een en ander onverkoopbaar is, is een aanname die niet verder onderbouwd wordt''.

Wat er precies gecommuniceerd is door de gemeente over het medisch centrum naar omwonenden van Park Hooglede bleef de raadsavond nog onduidelijk. Nu omwonenden zich verenigd hebben in een actie tegen de bouw van het medisch centrum lijkt er voor de gemeente een nieuw 'Muskuskruid' op te doemen, waar de beoogde bouw van vijf bungalows niet doorging. Jasper de Wit zelf herhaalde aan het eind van zijn betoog afgelopen week dat de bereidheid om weer om tafel te gaan zitten met alle belanghebbenden er nog steeds is. ,,Ik wil goede buren met u worden'', aldus De Wit.Gerelateerd