Radioactieve stoffen op Vlaardingse bodem

01-01-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Wie niet dagelijks de Staatscourant leest ziet nog weleens wat over het hoofd. Zo ligt vanaf 14 december een ontwerpvergunning voor het Vlaardingse bedrijf Jansen Recycling ter inzage in Den Haag. Bijzonder is dat je ervoor moet zijn bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en niet bij de provincie of de gemeente. Wat is er aan de hand ?

Jansen Recycling verwerkt een groot aantal verschillende zaken, breekt deze af en hergebruikt de materialen. Dat deed het bedrijf al eerder bijvoorbeeld met delen van de Scheveningse Pier . En dat gaan ze ook doen met (onderdelen van) olie- en gasinstallaties, zoals booreilanden. En daar zitten radioactieve stoffen in. Vandaar dat de ANVS erbij betrokken is. Maar hoe gevaarlijk is dat ?

Bij de winning van olie en gas komen radioactieve stoffen die van nature in de aardkorst aanwezig zijn mee omhoog. Deze natuurlijke radioactieve stoffen kunnen neerslaan in onderdelen van de olie- en gasinstallaties. De olie- en gasinstallaties moeten worden onderhouden en uiteindelijk ontmanteld. En daar zitten dan die stoffen in…natuurlijke radioactieve stoffen dus. De vraag is dan voornamelijk hoe hoog de concentratie is van die stoffen bij een dergelijk bedrijf.

In ieder geval is het verboden zonder vergunning van de ANVS radioactieve stoffen te bereiden, te vervoeren, voorhanden te hebben, toe te passen, binnen of buiten Nederlands grondgebied te brengen of te doen brengen, dan wel zich daarvan te ontdoen. Vandaar de vergunningaanvraag.
Wie de vergunningaanvraag na wil lezen kan dat hier  doen.Gerelateerd