Vlaardingen staakt uitsterfbeleid woonwagens

23-10-2018 Nieuws Redactie

Eerder kreeg Monica Pasztjerik nul op rekest van de gemeente. Nu liggen de kaarten anders.

VLAARDINGEN - De gemeente Vlaardingen stopt met het uitsterfbeleid voor woonwagens op het woonwagenkamp aan de Joke Smitkade. Dat doet de gemeente niet uit eigen beweging; zij wordt daartoe gedwongen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het uitsterfbeleid - officieel nuloptie genoemd - is in strijd met de mensenrechten.

De laatste jaren past de gemeente op het woonwagenkamp dus een ‘uitsterfbeleid’ toe. Als de bewoner van een woonwagen in Holy vertrekt of overlijdt dan vervalt de standplaats. Erfgenamen of familieleden mogen de plek niet opvullen. Daardoor waren er in 2016 van de oorspronkelijke vijftien plekken nog maar negen over. Het paste allemaal binnen het bestemmingsplan en de afspraken die er destijds met de gemeenteraad over zijn gemaakt.

Maar het College van de Rechten van de Mens meende toen al dat de gemeente een verboden onderscheid maakt op ras in een zaak die tegen de gemeente aangespannen was door Monica Pasztjerik, een bewoonster van het woonwagenkamp in Holy. De groep bewoners van het kamp of beter gezegd, kleine stukje Holy met haar eigen authentieke karakter, worden echter ten onrechte anders behandeld dan de rest van de Vlaardingse samenleving. Van hen wordt verwacht dat eventuele nakomelingen of erfgenamen zich ‘aanpassen’ en ‘gewoon’ een reguliere woning betrekken in Vlaardingen.

De gemeente had destijds geen boodschap aan de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Wethouder Hans Versluijs benadrukte dat de uitspraak geen juridische status had en dat er dus ook geen onontkoombare consequenties voor de gemeente aan vast zaten. dat laatste is nu dus veranderd met de ingreep van het Ministerie.

Gerelateerd