'Democratie is zoek' vindt AOV

28-04-2020 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Afgelopen donderdag stemde een ruime meerderheid van de raad in met het Herstelplan: 23 raadsleden waren voor en 12 tegen. In het Herstelplan staat een aantal maatregelen om Vlaardingen weer financieel gezond te maken en het begrotingstekort weg te werken. Een inspanning waar al gauw een paar jaar voor nodig is. Fractievoorzitter Nol Kloosterman van de AOV, tevens voormalig VVD raadslid, vindt dat het besluit hierover ondemocratisch is genomen. Hij vindt zelfs dat er sprake is van een politieke doodzonde.

Kloosterman uit kritiek op veel zaken, maar vooral op het gegoochel met cijfers waarbij steeds een ander bedrag wordt genoemd door het college in de afgelopen tijd. In september was het eerst nog ‘maar’ €5 miljoen en nu inmiddels al €18 miljoen, zo merkt hij op. En hoeveel is het straks als de schade wordt opgemaakt vanwege de coronacrisis?, zo vraagt hij zich af.

Dat het er ondemocratisch aan toeging afgelopen gemeenteraad blijkt wel uit het feit dat er geen amendementen of moties mochten worden ingediend, zo vervolgt hij. ,,Omdat de Provincie vanwege wettelijke termijnen dan geen goedkeuring zou kunnen geven aan het herstelplan omdat de amendementen en moties vanwege tijdgebrek niet beoordeeld kunnen worden’’, aldus Nol Kloosterman. ,,En ook omdat het Herstelplan ‘vanwege alle beperkende vergadermogelijkheden ondemocratisch is vastgesteld. Een politieke doodzonde.’’

,,Het AOV heeft aangedrongen op intrekken van het Herstelplan. En het College dringend verzocht terug te keren naar de tekentafel voor het opstellen van een wel realistisch uitvoerbaar herstelplan dat wel het huidige structurele tekort oplost zoals dit college ook meerdere malen heeft beloofd.’’ Hij waarschuwt tenslotte voor het ontbreken van steun voor de plannen vanuit de Provincie, die nu toezicht houdt op Vlaardingen. Als die steun ontbreekt dan komt de stad onder curatele te staan. ,,En dat betekent weer dat Vlaardingen vele jaren de broekriem zeer strak zal moeten aantrekken, elk besluit moet voorleggen aan de Provincie en de eigen regie daarmede uit handen heeft gegeven.’’ Welke concrete voorstellen wel realistisch uitvoerbaar zijn vertelde Kloosterman er niet bij.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date