Debat Mariskwartier: oppositie haalt (voorlopig) bakzeil

29-10-2017 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Heeft het college de gemeenteraad wel actief en voldoende geïnformeerd over (de bouw van) het Mariskwartier en alle daarmee samenhangende zaken? Maar liefst zeven fracties hadden afgelopen donderdag een interpellatiedebat aangevraagd over het onderwerp. Vooraf was er één inwoner van Vlaardingen die er zijn zegje over wilde doen op het Sprekersplein. Belanghebbenden kunnen zich daarin, voor een raadsvergadering, uitspreken over een agendapunt. Het ging hier om (ingenieur) Jan van der Voorden, die het college de afgelopen weken al de nodige brieven erover had gestuurd.

Waar gaat het nou eigenlijk om? In de plannen van deze buurt die op dit moment wordt opgebouwd is niet voorzien in volledige parkeervoorzieningen voor de toekomstige bewoners; deels zal er geparkeerd kunnen worden op eigen terrein, of nieuwe bewoners huren een parkeerplek (beperkt beschikbaar) en een ander deel zal een abonnement met reductie in de aangrenzende parkeergarage (aan de Afrol/Hoogstraat) aangeboden krijgen. Is ontwikkelaar Woningstichting Samenwerking hierbij oneigenlijk financieel bevoordeeld door de gemeente ? Parkeerplaatsen kosten bij de aanleg namelijk veel geld, en de aanleg ervan bij nieuwbouw is doorgaans verplicht. Dat dit nu (deels) niet hoeft bespaart Samenwerking veel geld.

Fractievoorzitter Vera Kalf voerde namens de oppositie het woord en vroeg daarbij om ‘totale opheldering’ van het college. Vooraf was al gevraagd om alle beschikbare informatie over het project Mariskwartier, en die kreeg de oppositie in ruime mate. Uit het door het college aangedragen feitenoverzicht bleek het proces ‘sloop en nieuwbouw Mariskwartier’ al gestart te zijn in 2010, het jaar waarin Woningstichting Samenwerking Vlaardingen (WSV) een sloopbesluit heeft genomen. Kalf, die in 2010 wethouder werd na de raadsverkiezingen (en aftrad medio 2011), moet in ieder geval zelf al betrokken zijn geweest bij de eerste ontwikkelingen. Het feitenoverzicht telde overigens tientallen bijlagen waarin uitvoerig verslag gedaan werd van het project Mariskwartier.

,,De raad is in al die jaren voortdurend geïnformeerd’’, antwoordde verantwoordelijk wethouder Hans Versluijs op de vragen van de oppositie. ,,Zowel via de openbare besluitenlijsten van het college, als via de geheime besluitenlijsten’’, vervolgde wethouder Versluijs. ,,In de ruimtelijke ordeningsprocedure rond het Mariskwartier zijn er overigens slechts twee ‘zienswijzen’ ingediend en daarna zijn er geen bezwaren meer ingediend. Momenteel is de correspondentie van ir. Jan van der Voorden aanvaard als bezwaarschrift en is er een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. De afgegeven omgevingsvergunning (nodig voor de sloop en nieuwbouw) is weliswaar nog niet definitief, maar wel ‘geldend’. WSV en de bouwer dragen daarbij zelf het risico’’.

Voor de oppositie was de verstrekte informatie ‘wel wat veel’; Vera Kalf verklaarde dat deze nog uitgebreid bestudeerd moest worden, maar dat de oppositie er nog inhoudelijk op terug zou komen. Zelf stelde ze in het debat ook de vraag of ‘de raad inderdaad heeft zitten slapen of dat het college de raad niet actief genoeg had geïnformeerd’. Het antwoord ? Op 9 mei 2015 schreven wij al uitgebreid over het Mariskwartier en de maatregelen die daarin werden getroffen met betrekking tot het parkeren, het punt waar het allemaal om draait. U kunt dat hier  teruglezen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date