Gemeente: niet in de fout met PGB

11-10-2016 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) stelde begin september vragen aan het college over het Vlaardingse WMO-beleid. Het werd daarbij gesteund door VV2000/Leefbaar Vlaardingen, ONS.Vlaardingen, ChristenUnie/SGP en Stadsbelangen Vlaardingen (SBV). Vlaardingen zou handelen in strijd met de wet- en regelgeving, zo stellen deze partijen. Deze week kwam het college met de antwoorden.

Kern van de vraagstelling van het AOV was of de gemeente Vlaardingen wel indiceert zoals de bedoeling is, dit mede naar aanleiding van een onderzoek van de FNV en een uitspraak van de rechter; in de gemeente Utrecht bijvoorbeeld heeft men, op basis van de bezuinigingen op thuiszorg, gekeken ‘hoeveel geld er over was’ voor de inzet en de uren van huishoudelijke zorg. Dat aantal uren werd daar verdeeld over het aantal cliënten dat recht had op thuiszorg. De rechter heeft de gemeente Utrecht teruggefloten, immers in de toegepaste verdeling van thuiszorg is niet gekeken naar individuele omstandigheden.

Het college stelt in haar antwoorden dat er weliswaar resultaatgericht wordt geïndiceerd, maar dat er door ROGplus (de instantie die cliënten indiceert voor thuiszorg) er wel degelijk gekeken wordt naar persoonlijke omstandigheden. Daarbij worden aan zaken als beperkingen van de cliënt, diens woonsituatie en de samenstelling van het huishouden punten toegekend. Die punten bepalen het beschikbare budget en dat loopt op naarmate een cliënt bijvoorbeeld meer beperkingen heeft.

Een ander punt, aangedragen door het AOV, was of er een keuzevrijheid is om met een eigen Persoons Gebonden Budget (PGB) te bepalen wie zorg komt leveren. Voor wie de thuiszorg geheel wil laten uitvoeren door een zorginstelling waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten is het advies om gebruik te maken van Zorg in Natura en niet van een PGB, aldus het college. Dit betekent in de praktijk een besparing van 15% op de kosten. Het is en blijft echter wel degelijk mogelijk met een PGB zelf te kiezen door wie de zorg te laten uitvoeren. Dit kan een combinatie zijn van gecontracteerde aanbieders en niet gecontracteerde aanbieders. Er kan ook gekozen worden of dit iemand uit het eigen sociale netwerk is.

Tenslotte benadrukt het college dat de werkwijze van de gemeente Vlaardingen geheel strookt met de uitspraken hierover van de Centrale Raad van Beroep.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date