Kadootje van €650.000 voor ondernemers: 'foutje'?

11-09-2019 Politiek Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Ondernemers in Vlaardingen schrokken toen zij hun aanslag Onroerend Zaakbelasting kregen dit jaar. Die was hoger, en in sommige gevallen flink hoger: variërend van 5 tot 30 %. En dat strookt niet met wat er in de gemeentelijke Begroting is gemeld. Daarin wordt gesproken over eens stijging van 2,4%, exclusief de inflatiecorrectie. Dat vertelden Gilles Pappers en Frans Hoogendijk van ONS Vlaardingen vanochtend in een ingelaste persconferentie op het stadhuis.

ONS Vlaardingen dook er na signalen van veel ondernemers op en spitte de stukken door. Wat is er aan de hand?  Dat heeft te maken met het Ondernemersfonds en de manier waarop de gemeente daarin heffingen vooraf int. In 2018 is de gemeente ‘vergeten’ om de opslag voor het Ondernemersfonds bij de OZB te berekenen. Dat gaat om een bedrag van €650.000 in totaal, en dat is dat jaar door de gemeente betaald. Een pijnlijke fout en dat geld wordt niet meer achteraf teruggehaald bij de ondernemers. De opslag voor het Ondernemersfonds is wel meegenomen in de aanslag voor 2019. Dus die klopt wel, ondanks de verhoging.

Volgens het college is dat gemeld aan de raad, maar in de Voortgangsrapportage, waarin de raad over allerlei vooral financiële zaken geïnformeerd wordt, staat dat echter niet vermeld. Een bedrag van in totaal € 800.000 lijkt weggewerkt te zijn onder heel andere voorwendselen: verkeerde of onvolledige taxaties, meer lege panden dan gedacht en andere tegenvallers. Er is dus sprake van het verkeerd informeren van de raad en dat is in principe een politieke ‘doodzonde’. Een en ander is gebeurd onder verantwoordelijkheid van de voormalige wethouder van Financiën Arnout Hoekstra en deels onder verantwoordelijkheid van Bart Bikkers die even wethouder van Financiën was. Momenteel is Sebastiaan Nieuwland de verantwoordelijk wethouder van Financiën.

Waar ligt de fout? Wisten alle verantwoordelijk wethouders er van? Of is er mogelijk geen melding gemaakt van het ‘probleem’? In het rapport  van interim gemeentesecretaris Hofwegen wordt er ook over de organisatie een hard oordeel geveld: ambtenaren hebben ook weleens informatie achtergehouden, buiten medeweten van het college.

Frans Hoogendijk van ONS Vlaardingen: ,,Wij hebben in principe nog geen conclusie getrokken. Het is een complexe zaak, het gaat over drie mensen (wethouders) en of en waar het misgegaan is weten we nog niet. Op die manier gaan we ook niet het debat in, niet met een vooringenomen houding. We kijken ook wat de collega’s hiervan vinden en welke informatie de wethouder geeft. We willen er in ieder geval zeker van zijn dat we te allen tijde goed geïnformeerd worden als raad.''


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date