Snoeihard oordeel over functioneren college, raad en ambtenaren

27-08-2019 Politiek Redactie

VLAARDINGEN – Collegeleden die verrast worden door ambtelijke voorstellen, raadsleden die zich in officiële vergaderingen kritisch uitlaten over ambtenaren en daarbij namen noemen, onduidelijke afspraken over vergaderstructuren en budgetten die overschreden worden. Dat is slechts een kleine ‘bloemlezing’ uit het rapport dat interim gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen heeft samengesteld over zijn bevindingen de afgelopen tijd bij de gemeente.

Van Hofwegen is tijdelijk aangesteld als gemeentesecretaris, zeg maar de baas van de ambtenaren, maar ook om de organisatie door te lichten. En met ‘de organisatie’ wordt bedoeld het college, de raad en de ambtenaren. Over de politieke verhoudingen in de raad heeft Van Hofwegen ook nog wel wat kritische opmerkingen: er is onrust in de raad die al langer duurt en er is onderlinge irritatie van een niet zakelijk politieke kant. Een aantal raadsleden heeft blijkbaar ook nog eens belang bij (het handhaven en creëren van) de onduidelijke situatie: het veelvuldig schriftelijk vragen stellen door sommigen is daarbij een methode om verwarring te creëren.

Van Hofwegen is ook bijzonder kritisch naar de ambtelijke organisatie, waar hij te weinig sturing en beheersing ziet; overlegstructuren komen niet overeen met besluiten die hierover genomen zijn, het college werd (blijkbaar ten onrechte) niet geïnformeerd over overschrijding van budgetten in 2018 en er ontbreekt deels een cultuur waarbij meer over inhoud wordt gesproken. Van Hofwegen wijst in zijn rapport daarbij geen ‘schuldigen aan’. Hij noemt wel het ontbreken van een politieke balans en een college dat nog wat meer reageert dan een eigen koers uitzet.

Voor wat betreft de ambtelijke organisatie is het gissen wat daar misgegaan is. Die organisatie heeft lang last (gehad) van politieke onzekerheid waarbij er onder meer een wisseling van wethouders was. Tot voor kort echter kreeg die organisatie wel sturing van gemeentesecretaris Anneke Knol-van Leeuwen, die in juni vertrok naar de Provincie Utrecht. Knol-Van Leeuwen werd ‘uitgeluid’ met veel lof: "Anneke Knol-van Leeuwen is van grote waarde geweest voor de gemeente Vlaardingen. Zij heeft met haar beleid 'Ramen en deuren open' de ambtelijke organisatie taak- en toekomstgerichter gemaakt'', waren de afscheidswoorden die ze meekreeg. Dat is nog maar enkele maanden geleden, dus het lijkt er op dat het Knol-Van Leeuwen ontbroken heeft aan leiderschap in turbulente politieke tijden als 'baas van de ambtenaren'.

In ieder geval stond in het persbericht vandaag dat ,,het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen vandaag kennis genomen heeft van het rapport met bevindingen en aanbevelingen van de interim gemeentesecretaris Gerrit van Hofwegen. Het college herkent de bevindingen en stemt in met de adviezen.’’ Dat is wel zo eerlijk, waarbij het college feitelijk zegt dat er veel dingen misgegaan zijn en dat er hard gewerkt moet worden om de focus weer te richten op wat goed is voor de stad. En dat mag ook en vooral de gemeenteraad zich aantrekken, want dat is immers het hoogste bestuursorgaan in de gemeente Vlaardingen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date