Categorieën

Service

College schrapt maatregelen armoedebestrijding

College schrapt maatregelen armoedebestrijding
Politiek

College schrapt maatregelen armoedebestrijding

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 08-03-2023
  • Politiek
College schrapt maatregelen armoedebestrijding
VLAARDINGEN – Meer dan de helft van het aantal huishoudens in Nederland heeft moeite om financieel rond te komen. In Vlaardingen lijken we boven dit landelijk gemiddelde te zitten. Zo’n beetje alles is duurder geworden afgelopen jaar en in november 2022 dienden een aantal partijen daarom een voorstel in tijdens de raadsvergadering bij de Begroting. De PvdA, ONS Vlaardingen, GroenLinks en D66 riepen het college op om de giftengrens voor mensen in de Bijstand op te hogen; een bedrag tot €2250 aan giften of schenkingen zou niet gemeld hoeven worden. En dus ook niet gekort op de uitkering. Deze week liet het college weten daar niets mee te doen. De reden? Minister Carola Schouten (ChristenUnie), die Armoedebeleid in haar portefeuille heeft, is bezig met een wetsvoorstel over dit onderwerp, en dat wacht het college af.

Het gebeurt niet vaak dat de gemeenteraad een motie aanneemt en dat het college er niets mee doet. Zeker niet als twee coalitiepartijen (D66 en GroenLinks) mede-indieners zijn van het voorstel. De raad stemde ook nog eens met een overgrote meerderheid voor de motie: 29 stemmen voor en slechts 5 tegen. Tenslotte kost het de gemeente ook nog eens geen geld, maar vraagt het wel om vertrouwen in haar burgers met een uitkering; die moeten namelijk wel een lijstje bijhouden van giften.

Voor wie ook op een financieel extraatje rekende om de gestegen energielasten nog enigszins het hoofd te bieden was er in februari al slecht nieuws: op 14 februari heeft het college de raad op de hoogte gebracht van het besluit om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om alvast €500 uit te keren aan inwoners die recht hadden op de energietoeslag in 2022. Want dit zou ten koste gaan van inwoners die pas in 2023 in aanmerking komen voor de energietoeslag. Zij ontvangen dan geen €1300, maar slechts €800. Het college wacht ook hier tot een bijbehorend landelijk wetsvoorstel wordt ingevoerd.

In sommige andere steden wordt juist wel meer (bovenwettelijke) financiële armslag gegeven aan inwoners die steeds meer schulden opbouwen, of al in armoede vervallen zijn. Hier verwijst de motie van 9 november 2022 dan ook naar, maar het college in Vlaardingen legt dit gegeven voorlopig naast zich neer.