Categorieën

Service

Begroting: mooie beloftes of concrete resultaten?

Begroting: mooie beloftes of concrete resultaten?
Politiek

Begroting: mooie beloftes of concrete resultaten?

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 08-11-2023
  • Politiek
Begroting: mooie beloftes of concrete resultaten?

VLAARDINGEN - Fractievoorzitter Vera Kalf van Stadsbelangen Vlaardingen noemde het vaak het huishoudboekje van de gemeente Vlaardingen. De hoeveelheid geld, inkomsten en uitgaven, overstijgen dat simpele begrip toch wel, want het gaat al gauw over bijna 300 miljoen euro. Vanavond en morgenmiddag en -avond wordt over die Begroting van Vlaardingen gesproken, en elke partij heeft wel wat wensen die ze gerealiseerd wil zien. Overigens worden de cijfers meerdere keren per jaar bijgesteld en ook nu is dat het geval: deze week kwam het bericht van een meevaller van rond de €12 miljoen. Dat is dan wel incidenteel en heeft alleen effect op de inkomsten en uitgaven voor 2023.

Wat willen al die partijen? In een kort stukje op de gemeentepagina’s laten ze dit weten. Hierbij de samenvatting ervan.

Voor wat betreft de VVD kunnen we bijna geheel kopiëren wat ze vorig jaar wilde: een veiliger stad en investeren. Toen werd er een verbouwing van de Binnenstad aangekondigd, maar dat gaat nog wel even duren vrezen wij. Daarnaast durven wij wel te gokken op een vertrek van VVD wethouder Bart Bikkers naar de Tweede Kamer na de verkiezingen. Hij staat hoog genoeg op de kandidatenlijst. Wie hem in dat geval opvolgt is nog even afwachten, maar dat zal mogelijk fractievoorzitter Ruben van de Zande zijn.

GroenLinks pleitte afgelopen jaar voor de aanpak van schulden en armoede, en ze hebben een deel van die belofte ingelost. De regels voor wie een bijstandsuitkering heeft zijn mede door die partij versoepeld in deze raadsperiode. Groen en sociaal is het motto, maar waar vorig jaar er nog gesproken werd over betaalbare woningen zwijgt de partij nu hierover. Geen pleidooi voor (starters op) de woningmarkt dit keer.

ONS Vlaardingen pleit dit jaar voor de invoering van een referendum, waarbij Vlaardingers zich over voorgenomen politieke besluiten kunnen uitspreken. De partij verwijst ook naar de aangetaste geloofwaardigheid van de coalitiepartijen; kort geleden viel het besluit om over een paar jaar een afvalwaterzuivering te bouwen in de Vergulde Hand. Zo’n beetje iedereen was eerder tegen, maar de coalitie ‘maakte een draai van 180 graden’. ONS Vlaardingen wilde vorig jaar meer citymarketing en een professioneler omroep. En die zaken zijn inmiddels gestart, maar daar zijn bij de omroep wel bakken subsidie voor aangedragen.

De SP kopieert ook grotendeels haar standpunten van vorig jaar, waaronder meer zorg voor arbeidsmigranten en betaalbare woningen voor Vlaardingers.

Leefbaar Vlaardingen heeft, bijna traditioneel, een betoog over wat er nu al gebeurt zonder nieuwe ideeën te spuien. Fractievoorzitter Rianne Molenaar vindt het nogal tegenstrijdig dat er geroepen wordt om nieuwe woningen, maar dat buurtbewoners gaan klagen zodra die bij hen (Zomerstraat) om de hoek worden gebouwd. Ze wil de Broekpolder groen houden en dat betekent dat je in de wijken soms vervelende keuzes moet maken, zo is de visie van Leefbaar Vlaardingen.

Het CDA pleitte vorig jaar voor nieuw leven inblazen in de binnenstad en de Westwijk aanpakken. Dat laatste gebeurt al en dat was al het geval voordat het CDA daar wat over zei. Dit keer is het vooral terugkijken op de mooie dingen in het (bijna afgelopen) jubileumjaar. ,,Georganiseerd voor iedereen en de weide omgeving’’, zo schrijft fractievoorzitter Roel Veugelers. Of hij hiermee de boeren bedoelt? Het CDA wil verder dit keer meer inzet voor het verenigingsleven, een landelijke trend bij de partij: bouwen aan gemeenschappen en luisteren naar de burgers.

D66 liep vorig jaar tegen veel weerstand op toen (de rand van) het Hof een goede locatie bleek voor een nieuw schoolgebouw, aldus de eigen wethouder Koen Kegel. Dit keer is de partij vooral blij met de plannen voor meer ambtenaren en zorgen dat het ‘leuker wordt’ voor de zittende ambtenaren. Daardoor blijven veel plannen niet meer op de plank liggen, aldus D66 fractievoorzitter Tom Vleeschhouwer.

De ChristenUnie/SGP noemt in haar betoog in de huis-aan-huiskrant zes punten die gerealiseerd zijn dankzij diezelfde ChristenUnie/SGP. Komend jaar willen ze meer werken aan de zorg voor dak- en thuislozen en de aanpak van wapens, drugs- en lachgasgebruik onder jongeren.

De PvdA noemt een aantal voorstellen waar de partij succes boekte, waaronder de meerkostenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Daarnaast vinden ze voor dit jaar dat bestaanszekerheid topprioriteit heeft. Dat woord begint een beetje een containerbegrip te worden bij alle partijen, die er van alles ingooien. De PvdA is dan net wat concreter en wil zo ook de vrijwillige ouderbijdrage voor school aanpakken als deze gelijke kansen voor alle kinderen in de weg staat.

Het AOV is kritisch, zoals gewoonlijk, en moet nog zien dat alle ambities werkelijkheid worden. Voorlopig is het op sommige terreinen nog ‘kommer en kwel’, aldus de partij en wijst onder meer op wachttijden en lijsten in de zorg en welzijnssector. Bijvoorbeeld bij huishoudelijke hulp.

DENK wil ‘geen woorden maar daden’ en legt uit dat er genoeg ambities zijn bij het college, maar dat dat voorlopig nauwelijks uit de verf komt. Concreter dan dat wordt het niet bij DENK.

Heel de Stad wilde vorig jaar een ‘armoedepot’ van €5 miljoen, en die kwam er niet. Dit jaar gaan ze voor meer veiligheid, en het aanpakken van ‘verkeershufters’. Daarnaast pleit de partij voor het uit-lichten (met Ledverlichting) van Vlaardingse gebouwen en voor muurschilderingen; kortom, met weinig geld de stad wat aantrekkelijker proberen te maken.

Marco van Unen van Beter voor Vlaardingen wil nog meer nadruk op Veiligheid en een betere bezetting van de politie. Van Unen zit volgens eigen zeggen niet te wachten op ‘Klimaatdrammers’, maar wil de ‘echte’ problemen aanpakken.

Tenslotte Stadsbelangen Vlaardingen. Fractievoorzitter en enig raadslid Vera Kalf waarschuwt weer, dat doet ze elk jaar, voor financiële misère. Eerst de basis aanpakken, aldus Kalf, en niet mooie beloftes doen die niet waargemaakt kunnen worden.

De raad vergadert vanavond vanaf 19.30 uur en morgen vanaf 15.00 uur. Tot zolang als nodig is.