Categorieën

Service

Meerderheid Raad akkoord met Afvalwaterzuivering bij Westwijk

Meerderheid Raad akkoord met Afvalwaterzuivering bij Westwijk
Politiek

Meerderheid Raad akkoord met Afvalwaterzuivering bij Westwijk

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 12-10-2023
  • Politiek
Meerderheid Raad akkoord met Afvalwaterzuivering bij Westwijk

VLAARDINGEN - De gemeenteraad van Vlaardingen heeft vanavond het collegevoorstel aangenomen voor nieuwbouw van een Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI), op de plek waar nu nog Mrija ligt. Als die wijk voor Oekraïense vluchtelingen over drie jaar ontmanteld wordt, dan kan het Hoogheemraadschap gaan bouwen.

De rijen bij de coalitiepartijen (VVD, CDA, GroenLinks, Leefbaar Vlaardingen, D66 en ChristenUnie/SGP) leken vooraf al gesloten en de stemming daarmee ook vooraf al bepaald. Daar hielp geen debat aan, en ook een amendement van Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) en drie moties van de oppositie maakten geen verschil.

Vera Kalf van SBV wilde een aanpassing (amendement) op het collegevoorstel om nieuwbouw te plegen: er waren nog geheime stukken die uitleg behoefden, en zij wilde een juridische ‘second opinion’. Pas daarna kon volgens Kalf het voorstel aangenomen worden, maar ik elk geval zou zijzelf tegenstemmen. Kalf vond het ontmantelen van Mrija verder je reinste kapitaalsvernietiging van in totaal zo’n €60 miljoen aan overheidsgeld.

De SP wilde met een motie een nieuw onderzoek om te kijken of renovatie op de huidige plek alsnog mogelijk was en ONS Vlaardingen wilde met weer een andere motie een streep door de beoogde nieuwbouw zetten. Een derde motie was ingediend door GroenLinks, die als coalitiebondgenoot slechts wilde dat er gekeken werd naar de bereikbaarheid van het Volksbos voor fietsers en wandelaars. Na de nieuwbouw waarmee ze instemden.

Het debat over de AWZI was nergens echt spannend, want er werden weliswaar argumenten en informatie uitgewisseld, maar die waren al eerder in commissies uitgesproken en bij alle partijen bekend. Er kwam dus niks nieuws op tafel, en iedereen verdedigde slechts het eigen standpunt. ,,Volgens mij hoor ik een herhaling van zetten’’, reageerde GroenLinks fractievoorzitter Neill Voorburg in het debat naar het betoog van SP fractievoorzitter Willem de Man, maar ook GroenLinks deed daarin mee. Ron Boers van Heel de Stad noemde op zijn beurt het betoog van Neill Voorburg een ‘voorlezen uit de natuurkunde, scheikunde en biologie boekjes’. En of de burgemeester als voorzitter dat niet wat kon indammen, want dat was in een raadsvergadering toch niet de bedoeling?

Je kunt best nog wat meer vraagtekens zetten bij een AWZI die onder de categorie 5 valt waar het gaat om zware industrie. En sta je dat toe tegen de Westwijk aan in De Vergulde Hand, dan heb je niet veel argumenten meer om andere bedrijven weg te houden van datzelfde bedrijventerrein. Overigens, waar zo’n beetje alle partijen in 2021 eerder tegen nieuwbouw stemden in De Vergulde Hand, had de coalitie inmiddels een draai van 180 graden gemaakt.

Fractievoorzitter Rianne Molenaar van Leefbaar Vlaardingen noemde haar partij in het debat de ‘luis in de pels’ (van het college?); juist zij waren van het begin af aan toch altijd kritisch geweest naar de nieuwbouw van de AWZI? Raadslid Erik van Pienbroek vervolgens noemde zijn fractie van de ChristenUnie/SGP grote pleitbezorgers voor kinderspeeltuinen in de wijk, en wees erop dat het Hoogheemraadschap een speeltuin had toegezegd. Het overtuigde in het hele proces nooit als hard onderhandelingsresultaat. Het gevoel erover bij de oppositie was eerder ‘een kluitje waarmee men in het riet was gestuurd’.

Wat overbleef was de reactie van het college, de wethouders Koen Kegel (Milieu) en Ivana Somers (Huisvesting, waaronder Mrija). ‘Natuurlijk was de raad straks nog aan zet, welk besluit vanavond ook werd genomen. Immers, er moest nog een bestemmingswijziging worden goedgekeurd, om nieuwbouw van de AWZI mogelijk te maken’. Maar nee zeggen zou volgens het college de slechtste keus zijn en wie weet werd er dan op termijn onteigend door de Provincie.

Uiteindelijk werd er gestemd, ook nog over een op het laatste moment ingediende motie van ONS Vlaardingen. Het was een ‘konijn uit de hoge hoed toveren’, want Frans Hoogendijk wilde de wijk Mrija langer laten bestaan dan de afgesproken drie jaar. En daarmee nieuwbouw van de AWZI stoppen.

Dat vertraagde maar maakte niet meer uit voor de besluitvorming en die viel uit in het voordeel van het collegevoorstel: 21 raadsleden stemden voor en 11 raadsleden stemden tegen.