Categorieën

Service

Delfland houdt vast aan nieuwbouw waterzuivering

Delfland houdt vast aan nieuwbouw waterzuivering
Nieuws

Delfland houdt vast aan nieuwbouw waterzuivering

  • Redactie
  • 24-03-2022
  • Nieuws
Delfland houdt vast aan nieuwbouw waterzuivering
VLAARDINGEN - Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat vol voor nieuwbouw van waterzuiveringsinstallatie de Groote Lucht op een terrein in de Vergulde Hand West, dichtbij de bebouwing van de Vlaardingse Westwijk. Delfland is uiteraard op de hoogte van de breed gedeelde bezwaren die tegen deze locatie leven in Vlaardingen maar is ervan overtuigd deze bezwaren te kunnen wegnemen.

De huidige waterzuivering langs het Scheur is aan het eind van de levensduur en daarom staat Delfland voor de keuze: nieuwbouw op een nieuwe locatie of renoveren op de huidige locatie. De gemeente Vlaardingen en het Hoogheemraadschap hebben ruim een jaar geleden afgesproken gezamenlijk onderzoek te doen naar de toekomst van de afvalwaterzuivering De Groote Lucht. Daarbij worden voor- en nadelen van beide opties bekeken.

De gemeenteraad heeft in juli 2021 een motie aangenomen, waarin is aangegeven dat niet akkoord gegaan kan worden met nieuwbouw op de beoogde locatie. De raad vindt de milieubelasting voor de Westwijk ontoelaatbaar. Op Vergulde Hand West zou juist schone bedrijvigheid moeten komen met een lage milieubelasting. Daardoor zou er rond het centrum en de OV-knooppunten ruimte vrijkomen voor woningen en voor meer hoogwaardige werkgelegenheid.

Nieuwbouw heeft volgens Delfland de voorkeur omdat het de beste mogelijkheden zou bieden om het afvalwater nu en in de toekomst doelmatig en duurzaam te zuiveren. Renovatie van de bestaande zuivering zou bovendien risico’s met zich meebrengen voor de continuïteit van de zuivering en de veiligheid van de medewerkers, met name gedurende de renovatiewerkzaamheden.

Delfland zal de raad - in de nieuwe samenstelling - dus moeten overtuigen van de noodzaak van nieuwbouw. De komende maanden zal er een besluit moeten volgen. Het Vlaardingse college van burgemeester en wethouders laat aan de Raad weten dat de gesprekken met Delfland niet automatisch leiden tot een positief besluit. Pas als de bezwaren van de gemeenteraad voldoende zijn weggenomen, gaat het college met de gemeenteraad het debat aan over een heroverweging van het standpunt inzake nieuwbouw of renovatie.