Categorie├źn

Service

Dienstverlening gemeente aanzienlijk verslechterd

Dienstverlening gemeente aanzienlijk verslechterd
Nieuws

Dienstverlening gemeente aanzienlijk verslechterd

  • Herman van Nieuwenhuizen
  • 23-04-2023
  • Nieuws
Dienstverlening gemeente aanzienlijk verslechterd
VLAARDINGEN – Ondernemers in Vlaardingen geven aan de gemeente een onvoldoende voor dienstverlening. Via een eerder ingevulde enquête wordt die door ondernemers gewaardeerd met een 5,4. De grootse knelpunten die in de enquête worden aangegeven zijn de handhaving op het gebied van ondermijning en bestemmingsplannen en zwerfafval op de bedrijventerreinen.

De ‘overige’ inwoners van Vlaardingen zijn positiever. Via een Burgerpeiling hebben zo’n 1000 inwoners de gemeente een 6,4 gegeven voor dienstverlening. Dat lijkt een prima uitslag, maar vergeleken met het laatst bekende onderzoek is het allemaal veel slechter geworden. De beoordeling van de relatie tussen de gemeente en haar inwoners met een 5,5, een krappe voldoende, is veelzeggend.

De dienstverlening van de gemeente Vlaardingen zwalkt door de jaren heen en weer als een dronken haringvisser. In 2014 schreven we erover dat zelfs de positie van de gemeentesecretaris, de baas van de ambtenaren, op het spel leek te staan. In 2016 was er blijkbaar hard gewerkt om deze op orde te krijgen. Met een beoordeling van 7,8 was deze prima te noemen. Waar is het misgegaan?

Tussen de eerdere peilingen en het laatste onderzoek zit een behoorlijke tijd, maar de manier van onderzoeken is inmiddels ook veranderd. ,,We maakten voorheen voor de dienstverlening gebruik van andere metingen dan alleen de burgerpeiling’’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Onder andere mystery-onderzoeken en tevredenheidsonderzoeken van de NVVB en later Vensters voor dienstverlening. Voor de visie op dienstverlening hebben we (inmiddels, red) gekozen voor de Burgerpeiling van Waarstaatjegemeente, die de komende jaren als standaard wordt gehanteerd voor het meten van onder andere de dienstverlening.’’

Wie benieuwd is naar hoe Vlaardingen zich op alle mogelijke terreinen verhoudt tot de rest van Nederland kan dit dus vinden op www.waarstaatjegemeente.nl . Zoals op het gebied van Openbare orde en Veiligheid waar Vlaardingen ‘scoort’ met 135,86 misdrijven per 10.000 inwoners. In Nederland is dat 119,18 per 10.000 inwoners; de VVD in Vlaardingen maakt zich er zorgen over (!) en stelde er deze maand al vragen over aan het college. In Schiedam is het volgens de laatste cijfers overigens nog ‘erger’: 158,24 per 10.000 inwoners. Economisch gezien gaat het in Schiedam daarentegen weer een stuk beter dan in Vlaardingen; per 1000 inwoners van 15-74 jaar (die leeftijd staat er echt!) zijn er in Schiedam bijna 600 banen en in Vlaardingen ‘maar’ 390. Een aanzienlijk verschil dus.

Het college heeft inmiddels beterschap beloofd: De punten over de gemeentelijke dienstverlening worden meegenomen in het uitwerken van de visie op dienstverlening die op 18 april door het college aan de gemeenteraad is aangeboden ter vaststelling. In deze visie wordt aangegeven wat inwoners en ondernemers van de gemeente kunnen en mogen verwachten. De komende maanden werkt de gemeente een uitvoeringsplan uit waarin concrete acties worden uitgewerkt. ,,Dankzij uw input weten we nu waar we aan moeten werken”, aldus wethouder Koen Kegel.