Categorieën

Service

Geen afvalstoffenheffing betalen? Misschien kan dat!

Geen afvalstoffenheffing betalen? Misschien kan dat!
Politiek

Geen afvalstoffenheffing betalen? Misschien kan dat!

  • Redactie
  • 20-11-2022
  • Politiek
Geen afvalstoffenheffing betalen? Misschien kan dat!
VLAARDINGEN - Inwoners met een kleine beurs en ruimere spaarpot komen vanaf volgend jaar in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Tot dit jaar gold dat alleen inwoners met een inkomen op bijstandsniveau, AOW of lager met een klein beetje extra spaargeld hiervoor in aanmerking kwamen. De gemeente wil met de verruiming van de vermogensgrens inwoners een extra steuntje in de rug geven om deze dure tijd door te komen.

Elk jaar rond februari valt er een envelop van de Regionale Belastinggroep (RBG) in uw (digitale) postvak. De RBG int namens de gemeente de gemeentelijke belastingen die elke inwoner van Vlaardingen moet betalen. Wie het niet zo breed heeft, kan in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dat wil zeggen dat u die belasting niet hoeft te betalen. Tot dit jaar kwam u daar alleen voor in aanmerking als u maar een klein beetje spaargeld had. Voor komend jaar is dat dus een ander verhaal voor de afvalstoffenheffing. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om een grotere buffer op te bouwen voor onvoorziene uitgaven en worden inwoners die hun vermogen tijdelijk zagen stijgen door de energietoeslag de kwijtschelding nu niet ontnomen. 

Hoe werkt het?

De mogelijkheid tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing van 2023 geldt voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau, AOW of lager met een spaarpot die varieert tussen de € 3.000,- en € 8.800,-. Hoeveel spaargeld u precies mag hebben, is afhankelijk van uw gezinssituatie en leeftijd. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing? Nog heel even geduld! Als u in februari de nieuwe aanslagen voor de gemeentelijke belastingen ontvangt, kunt u via de RBG ( www.derbg.nl  of telefonisch via (088) 291 11 99) nagaan of u in aanmerking komt. Er is nog een klein voorbehoud: de gemeenteraad beslist in december of deze maatregel inderdaad doorgaat.