Categorieën

Service

Gemeente 'op jacht' naar belastingbetalers

Gemeente 'op jacht' naar belastingbetalers
Nieuws

Gemeente 'op jacht' naar belastingbetalers

  • Redactie
  • 09-01-2022
  • Nieuws
Gemeente 'op jacht' naar belastingbetalers
VLAARDINGEN – Wie in Vlaardingen woont betaalt lokale belastingen, voor bijvoorbeeld riool en afval. Behalve als je hier illegaal woont of korter dan vier maanden. In dat geval sta je niet geregistreerd in de Basis Registratie Personen. Via hotels en een Bed & Breakfast wordt nog toeristenbelasting geheven, echter ‘anderen’ maken wel gebruik van gemeentelijke voorzieningen maar betalen hier niet altijd aan mee. Dat zijn onder meer expats en ook arbeidsmigranten die hier tijdelijk werken en wonen. Overigens dragen de uitzendbureaus die vallen onder het 'convenant tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten' voor hun werknemers al sinds 2015/2016 gemeentelijke belastingen af.

De gemeente wil in ieder geval dat ‘iedereen meedoet’ en dus ook belasting betaalt. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar een nieuw fenomeen: het heffen van toeristenbelasting voor personen die korter dan vier maanden in de stad wonen.

Als onderdeel van dit onderzoek wordt er eerst actie ondernomen naar alle eigenaren van circa 600 leegstaande panden. In een brief wordt de eigenaar verplicht om een digitaal informatieformulier in te vullen, waarmee een inventarisatie wordt gemaakt van potentiële belastingplichtigen. In februari kan dan mogelijk al een definitief voorstel voor de heffing van toeristenbelasting aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Bijkomend voordeel van dit onderzoek is onder meer dat het in veel gevallen  inzichtelijk wordt of deze panden daadwerkelijk leeg staan of dat er tijdelijk verhuurd wordt en aan hoeveel personen. En dus ook hoeveel extra inkomsten dit betekent aan belasting.