Categorieën

Service

Gemeenteraad bespreekt spreidingswet: wel of geen asielzoekers?

Gemeenteraad bespreekt spreidingswet: wel of geen asielzoekers?
Politiek

Gemeenteraad bespreekt spreidingswet: wel of geen asielzoekers?

  • Redactie
  • 27-03-2024
  • Politiek
Gemeenteraad bespreekt spreidingswet: wel of geen asielzoekers?

VLAARDINGEN - Raadslid Yasmine Bouchrit van GroenLinks vindt haar collega’s niet bijster slim. …,,de meeste raadsleden weten blijkbaar het verschil tussen een ‘asielzoeker’ en een ‘statushouder’ niet of begrijpen de strekking van de wet niet’’. Aldus Bouchrit op social media (Instagram). Ze neemt hierbij een voorschot op het raadsdebat van donderdag 28 maart; daarin wordt gesproken over de spreidingswet en de gevolgen daarvan. Mogelijk dat er zo’n 351 asielzoekers opgenomen moeten worden in Vlaardingen, maar helemaal zeker is dat nog niet.

De spreidingswet moet ervoor zorgen dat asielzoekers niet steeds en langer in overvolle centra belanden, maar zo snel mogelijk doorstromen naar een meer landelijk gespreide opvang. En elke gemeente moet daarin een bijdrage leveren, ook Vlaardingen. Inmiddels zijn er gemeentes die te kennen hebben gegeven niet mee te willen werken, zoals de gemeente Westland. In Vlaardingen is er ook wat weerstand, maar van een keihard ‘dat gaan we dus niet doen’ is geen sprake. Wel zijn er vier moties ingediend, door verschillende fracties met betrekking tot dit onderwerp.

Zo wil Heel de Stad dat het college bezwaar aantekent tegen de opvang van asielzoekers, en dat Vlaardingers voorrang krijgen bij het toewijzen van de toch al schaarse woningen. Boven het opvangen van extra asielzoekers. Vraag is waarom hier het woord ‘extra’ wordt gebruikt.

ONS Vlaardingen wil dat het college het standpunt inneemt dat er geen extra asielzoekers worden opgevangen in Vlaardingen. Dat is juridisch correct geformuleerd, want er staat niet dat de gemeente moet weigeren. Bijzonder is wel dat er hier ook, net als bij Heel de Stad, ‘extra’ staat, voor het woord asielzoekers; immers, Vlaardingen vangt momenteel wel statushouders op maar (nog) geen asielzoekers. Statushouders hebben een , al dan niet tijdelijke, verblijfsvergunning.

Collegepartij Leefbaar Vlaardingen wil dat Vlaardingen achteraan aansluit bij het uitvoeren van de wet. Heel cryptisch, je kunt er alle kanten mee uit, maar ook deze fractie houdt zich keurig aan de wet in de motie.

Tenslotte hebben Stadsbelangen Vlaardingen, de fractie Solleveld en Beter voor Vlaardingen gezamenlijk een motie ingediend. Deze fracties vragen het college aan de staatssecretaris over te brengen dat er vanuit de gemeenteraad van Vlaardingen geen draagvlak is voor de opvang van asielzoekers en daarbij aan te geven ‘dat wij maximale inspanningen hebben gedaan met de opvang van Oekraïners, maar dat de maatschappelijke voorzieningen inmiddels zo onder druk staan, dat dit ten koste gaat van de Vlaardingse inwoners en de opvang dus elders in onze regio plaats zal moeten vinden; net als sommige andere fracties willen ze ook dat het college een plan van aanpak opstelt om inwoners van Vlaardingen weer gelijke kansen te geven op gebied van onder andere wonen.

Kortom, de meeste raadsleden weten het verschil wel tussen asielzoekers en statushouders. En ook roepen ze niet op om de wet niet te volgen, maar wel bezwaar aan te tekenen tegen de uitvoering ervan in Vlaardingen. Bouchrit voorziet tenslotte een ‘ellenlang debat met onjuiste frames en drogredeneringen’. Dat op zich uitspreken is ook een ‘frame’.

Wie het zelf allemaal wil horen en volgen kan dat live doen in de raadszaal van het stadhuis, op donderdag 28 maart, vanaf 20.00 uur. Of de livestream volgen: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/live