Categorieën

Service

Gij zult (niet): raad neemt nieuwe plaatselijke verordening aan

Gij zult (niet): raad neemt nieuwe plaatselijke verordening aan
Politiek

Gij zult (niet): raad neemt nieuwe plaatselijke verordening aan

  • Redactie
  • 06-06-2019
  • Politiek
Gij zult (niet): raad neemt nieuwe plaatselijke verordening aan
VLAARDINGEN – De raadsvergadering startte vanavond een half uurtje later vanwege het defilé van de avondvierdaagse. Het leek desondanks geen ‘latertje’ te worden, want de eerste pakweg (ruim) twintig agendapunten werden er binnen iets meer dan een half uur doorheen ‘gejast’. Overigens waren die vrijwel allemaal al een keer in commissies besproken, dus er hoefde alleen maar over gestemd te worden.

Zoals gewoonlijk zat het ‘venijn in de staart’, want het laatste agendapunt nam de meeste tijd in beslag. Het ging hierbij over de Algemene Plaatselijke Verordening, ofwel een set van regels die strikt lokaal gebonden zijn. Daarbij moet gedacht worden aan regels rond evenementen en nog heel veel meer. Op dat ‘heel veel meer’ werd vanavond een aantal aanvullende voorstellen, ofwel amendementen ingediend.

De Fractie Kerkhof wilde in ieder geval een verbod op ‘magneetvissen’. Hierbij gaat het om het naar boven halen van of dreggen naar metalen voorwerpen, met behulp van een sterke magneet. Raadslid Alke van Marsbergen benoemde dat de EOD dit als zeer risicovol had bestempeld in verband met munitie of explosieven die nog ergens lagen. ,,Moeten we hiermee wachten tot er iets fout gaat’’, aldus Van Marsbergen. Collega’s van sommige andere fracties vonden het vaststellen van regels hiervoor echter nogal betuttelend. De Fractie Kerkhof wilde overigens ook een uitzondering op het verbod op flyeren voor politieke partijen, maar dat voorstel werd uiteindelijk niet ingediend.

Beter voor Vlaardingen (BvV) wilde een aantal bepalingen rondom horeca en evenementen ongewijzigd opnemen in de nieuwe APV omdat daar nog onvoldoende over gesproken zou zijn in de raad: eerst moest de Horecanota besproken worden, aldus BvV. Het CDA tenslotte wilde een aanpassing waarbij organisatoren van evenementen sneller een beslissing krijgen op een vergunningaanvraag en een aanvraag minder lang van tevoren in kunnen dienen. De bijbehorende termijnen mochten wel wat korter voor het CDA en de fractie vond daarbij de VVD, GroenLinks en Leefbaar Vlaardingen aan hun zijde bij het indienen van het amendement. Daarop volgde een discussie tussen verschillende fracties waarbij ook bleek dat meer dan de helft van de aanvragen onvolledig bleek en dat langere termijnen daarom nog wel zinnig zijn.

Het verbod op magneetvissen werd met grote meerderheid aangenomen (25 voor en 6 stemmen tegen), het voorstel van BvV redde het bij lange na niet en het amendement van het CDA redde het weer wel. De gehele APV mocht tenslotte op een meerderheid van 27 van de 31 aanwezige raadsleden rekenen.