Categorieën

Service

Grote handhavingsactie in de Vettenoordse Polder

Grote handhavingsactie in de Vettenoordse Polder
112

Grote handhavingsactie in de Vettenoordse Polder

  • Redactie
  • 18-11-2023
  • 112
Grote handhavingsactie in de Vettenoordse Polder

fotografie: Megin Zondervan

VLAARDINGEN - Verschillende veiligheidsdiensten trokken vrijdag 17 november gezamenlijk op tijdens de geplande actie om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten van de VOP. Dat deden zij onder leiding van het gemeentelijke interventieteam. Tijdens de actie was er in het bijzonder aandacht voor het onrechtmatig gebruik van woningen, illegale bouw en verhuur, overbewoning en achterstallig woningonderhoud. Maar ook het controleren van de (verkeers)veiligheid en preventief fouilleren waren onderdeel van de actie. 

Woningcontrole

Bij een bezoek aan 76 woningen waarbij gecontroleerd werd op tekortkomingen, zoals brandveiligheid, spookbewoning, verkeerde adresinschrijving en onderhuur. Bij 68 woningen was sprake van spookbewoning, waarbij er in alle woningen tenminste 1 iemand woonachtig was, maar niet ingeschreven stond. Deze mensen kregen een aanzegging om zich bij de gemeente in te schrijven. Bij 14 van de 18 woningen die gecontroleerd werden op het gebied van woonfraude, arbeidsmigrantenproblematiek of overbewoning kunnen de bewoners rekenen op een bestuurlijke maatregel op het bestemmingsplan en/of het bouwbesluit.

Verkeerscontrole

Bij de verkeerscontrole zijn 38 voertuigen gecontroleerd. Er zijn 21 boetes uitgeschreven voor onder andere rijden zonder rijbewijs en het negeren van een stopteken. Ook is het rijbewijs van één persoon ingenomen. Vier mensen zijn aangehouden voor het rijden onder invloed.

Horeca- en supermarktcontrole

Er zijn tijdens de handhavingsactie zes horecazaken en supermarkten bezocht. Er werden een aantal zaken die niet klopten geconstateerd. Zo werden er twee illegale werknemers aangetroffen, waren twee uitkeringsgerechtigden illegaal aan het werk en was in één horecapand geen leidinggevende aanwezig. De NVWA schreef een boete uit en gaf drie waarschuwingen op het gebied van voedselveiligheid. De arbeidsinspectie schreef twee boetes uit op basis van de arbeidstijdenwet. DCMR Milieudienst Rijnmond constateerde in twee horecapanden strijdigheden op basis van de milieuwet.

Bedrijvencontrole

Tijdens de bedrijvencontrole zijn acht bedrijven onder andere gecontroleerd op milieuovertredingen, het witwassen van zwart geld en schijnbeheer waarbij niet de leidinggevende leiding geeft aan het bedrijf, maar een persoon die niet als leidinggevende op de vergunning staat vermeld. Twee bedrijven kunnen rekenen op een aanschrijving van DCMR Milieudienst Rijnmond, omdat de regels niet werden nageleefd. Eén bedrijf krijgt een nacontrole van de brandweer en drie bedrijven krijgen een hercontrole op juiste registratie in het digitaal opkopersregister.

Verkeersoverlast

De brandweer reed tijdens de actie door de wijk om te controleren op de toegankelijkheid van de wegen voor hulpdiensten. Tijdens de controle kregen 17 mensen een waarschuwing voor het verkeerd parkeren van hun auto. Drie voertuigen stonden zodanig verkeerd geparkeerd dat daar door een boa een boete voor is uitgedeeld.

Overige controles

  • Er zijn 43 personen preventief gefouilleerd. Daarbij is in beslag genomen: drie messen en een lachgastank.
  • Diverse woningen en bedrijven zijn gecontroleerd op hennepkwekerijen. Hierbij zijn er geen hennepkwekerijen gevonden.
  • In het openbaar vervoer ontvingen 35 personen een boete voor zwartrijden, het niet tonen van een identiteitsbewijs of het niet juist aanmelden in het ov. een persoon werd aangehouden, omdat hij nog gesignaleerd stond.
  • De Belastingdienst inde in totaal € 24.318 aan openstaande bedragen en legde beslag op negen voertuigen.